SKM Skolwin Północny (Artyleryjska) – prace zakończone

10:50
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin

Szczecińska Kolej Metropolitalna powiększyła się o kolejny fragment zmodernizowanej infrastruktury. Przy ulicy Artyleryjskiej gotowa jest miejska część przystanku Skolwin Północny.

Prace obejmowały budowę chodników, wjazdu, remont nawierzchni jezdni, montaż elementów małej architektury jak ławka i stojaki rowerowe. W ramach prac dodatkowych poprawiono warunki odwodnienia jezdni.

SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin
SKM Skolwin Północny
Fot. UM Szczecin

Koszt inwestycji to ponad 690 tys. zł brutto. Inwestycję nadzoruje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

Zobacz także:

PKP PLK winne jest opóźnień w budowie SKM – wykazała kontrola NIK

 

/Źródło: UM Szczecin/