SKM Pogodno – podpisano umowę z wykonawcą

14:37
SKM Pogodno
źródło: canva.com

W ostatnich dniach podpisano umowę na przebudowę miejskiej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej Pogodno. Prace zrealizuje firma ELBUD sp. z o.o.. Koszt prac ma wynieść 2 948 041,09 zł brutto.

SKM Pogodno – zakres prac

Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ul. Adama Mickiewicza oraz ul. Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Formuła to „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach prac wchodzi również weryfikacja oraz aktualizacja dokumentacji projektowej wszystkich branż z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia. Prace budowlane obejmą w szczególności rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, rozbudowę wiaduktu, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci trakcyjnej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę ogrodzenia bramy czy budowę zjazdu prowadzącego do południowego wejścia na peron Przystanku Szczecin Pogodno.

Wykonawca ma 360 dni na przeprowadzenie robót, począwszy od dnia podpisania umowy.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl