SKM Dąbie, Golęcino i Stołczyn – znamy wykonawców!

Rozstrzygnięto przetargi i wybrano wykonawcę, który zrealizuje miejską część infrastruktury przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Dąbie (Południe), Golęcino i Stołczyn (Glinki). Miasto realizuje zgodnie z deklaracjami swoją część inwestycji.

Wszystkie inwestycje zrealizuje firma Elbud Szczecin:

  • SKM Dąbie (Południe) – za kwotę 10.996.000,00 zł
  • SKM Golęcino – za kwotę 6.676.430,53 zł
  • SKM Stołczyn (Glinki) – za kwotę 7.812.000,00 zł

Zadania obejmują m.in. wykonanie chodników, miejsc postojowych dla samochodów, stojaków na rowery, przebudowę lub budowę fragmentów ulic, modernizację infrastruktury (sieci teletechniczne i energetyczne, kanalizacja deszczowa itp.). Będą one realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że przyszli wykonawcy oprócz prac budowlanych, będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Zobacz także:

Miasto wybrało wykonawców infrastruktury przystanków SKM

Szczecińska Kolej Metropolitalna – rozstrzygnięte przetargi i podpisane umowy

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl