Siedem ekomurali powstanie w 2022 roku w regionie

Zakończył się właśnie Rok Ekologiczny na Pomorzu Zachodnim. Nie oznacza to jednak, że przestaną być prowadzone działania na rzecz ochrony środowiska. Będą one dotyczyły na przykład poprawy jakości powietrza. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa w 2022 roku w zachodniopomorskich miastach i miasteczkach powstanie siedem ekomurali. Zostaną one namalowane farbami pochłaniającymi zanieczyszczenia. Zostanie zorganizowany konkurs na twórców ekomurali.

Po co tworzyć ekomurale?

Setki metrów kwadratowych elewacji budynku pokrytej farbami fotokatalitycznymi mają taką samą moc, jak zadrzewiony skwer. Absorbują i neutralizują zanieczyszczenia, takie jak na przykład składniki spalin samochodowych lub dymu papierosowego. Właśnie z tego względu Województwo Zachodniopomorskie w 2021 roku zdecydowało się na wykonanie dwóch gigantycznych ekomurali – w Szczecinie (przy rondzie Giedroycia) i Szczecinku. W 2022 roku ma powstać siedem kolejnych.

Marszałek Olgierd Geblewicz powiedział, że: Ekomurale wykonane w ubiegłym roku bardzo spodobały się mieszkańcom Pomorza Zachodniego i odwiedzającym nasz region. Odświeżają miejską przestrzeń, oczyszczają powietrze, promują ochronę środowiska. Te innowacyjne projekty przynoszą wiele korzyści, dlatego zdecydowaliśmy się na realizację kolejnych efektownych ekologicznych malowideł w sześciu miastach województwa.

Zadanie ekomurali

Murale mają stanowić wizualną reklamę Zielonego Regionu. Mają być jednocześnie zachętą do działań proekologicznych. Równocześnie stanowią skuteczny filtr powietrza. Dzięki farbom katalitycznych pomalowane fasady budynków będą absorbowały składniki spalin. Możemy wśród nich wymienić na przykład: dwutlenek siarki, tlenki azotu, opary rozpuszczalników.

Czy ekomurale są skuteczne?

Badania naukowe mówią o skuteczności fotokatalizy i nanokryształów dwutlenku tytanu. Są to składniki farby, które stanowią katalizator. Przyspieszają rozkładanie się toksycznych substancji. Na pomalowanej powierzchni dochodzi do reakcji utleniania. Jej aktywatorem jest światło. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, tlenu i wilgoci, szkodliwe substancje, zaczynają się rozkładać. Zamieniają się w bezpieczne azotany i węglany. Można przyjąć, że 1 metr kw. zmniejsza 0,44 g tlenków azotu dziennie.

Farba wyłapuje nie tylko gazy, takie jak składniki spalin, czy dymu papierosowego, ale też drobnoustroje. Likwiduje bakterie, wirusy, grzyby. Dwutlenek tytanu czyści powierzchnię z bakterii trzy razy skuteczniej niż chlor! Jest o wiele bardziej skuteczny niż ozon. Ta nowoczesna farba zmniejsza również przykre zapachy. Co więcej, jej niewątpliwą zaletą jest to, że sama się oczyszcza. Pomalowana powierzchnia nie potrzebuje częstego odświeżania, ani mycia.

Gdzie będą ekomurale?

W Szczecinie (dwa), Policach, Stargardzie, Wałczu, Połczynie-Zdroju i Goleniowie. Znamy już lokalizacje i powierzchnia ekomurali. Nie wiemy jeszcze nic o ich wykonawcach. Zostaną oni wybrani, w styczniu, w konkursie. Pod uwagę będzie brana wartość artystyczna, oryginalność projektów, możliwości techniczne i oczywiście koszty. Najlepiej ocenione przez komisję konkursową projekty zostaną zrealizowane.

Wartość artystyczna ekomurali

Murale mają sprawić, że będzie piękniej i ciekawiej. Powinny one stanowić artystyczną realizację idei proekologicznej. Ich charakter i tematyka mają nawiązywać do ekologii. Mają one zachęcać do dyskutowania o walce z zanieczyszczeniami środowiska spowodowanymi przez człowieka. Ich zadaniem jest budzenie emocji i prowokowanie do myślenia. Dodatkową zaletą będzie nawiązanie do lokalnych wyzwań ochrony środowiska.

Wykonawcy muszą przygotować interesujący projekt plastyczny. Do ich zadań będzie należał również zakup atestowanych farb antysmogowych, zagwarantowanie rusztowania i innego sprzętu, wykonanie prac przygotowawczych na malowanej powierzchni itd.

Finansowanie projektu

Ekologiczne murale zostaną zrealizowane w ramach projektu „Pomorze Zachodnie Zielony Region”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020. (Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.)

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl