Ruszył przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina

To pierwszy przetarg na realizację inwestycji z „Programu budowy 100 obwodnic w województwie zachodniopomorskim”. Łącznie w ramach tego programu na Pomorzu Zachodnim powstanie 9 nowych obwodnic. Planowana obwodnica Gryfina o długości 5,6 km wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta.

17 miesięcy – tyle maksymalnie ma zająć GDDKiA opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prognozowany czas na wykonanie robót budowlanych to 22 miesiące (nie wliczając okresów zimowych). Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2025.

przetarg budowa obwodnica Gryfina
Fot. Materiały GDDKiA

W ogłoszonym właśnie przetargu wykonawca zostanie wyłoniony na podstawie następujących kryteriów: zaproponowanej ceny (60%), przedłużenia okresu gwarancji na ekrany akustyczne (30%) oraz skrócenia terminu realizacji o 3 miesiące (10%).

przetarg budowa obwodnica Gryfina
Fot. Materiały GDDKiA
Obwodnica uwolni Gryfino od ruchu tranzytowego z DK31 

Odcinek DK31, przebiegający przez główne ulice Gryfina, jest jednocześnie jedyną drogą w jego południowej części, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od zachodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym). Na trasie obwodnicy przewidziano budowę czterech rond. Na początku i końcu obwodnicy, a także na skrzyżowaniu z DW120 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową.

przetarg budowa obwodnica Gryfina
Fot. Materiały GDDKiA
Przetarg to finał wielu lat przygotowań

Inwestycja ta posiada wydaną w 2012 roku decyzję środowiskową. Od lutego ubiegłego roku trwały prace nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża. Ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki ujęciu zadania w rządowym „Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl