Ruszył przetarg na przebudowę ulicy Hożej w Szczecinie

Prace na ulicy Hożej obejmą m.in. poszerzenie jezdni oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej i miejsc postojowych. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 26 października br.

Centrum Informacji Miasta poinformowało dziś, że ogłoszony przetarg dotyczy przebudowy ul. Hożej na odcinku od ul. Piaskowej do skrzyżowania z ul. Bogumińską oraz rozbudowy ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) na odcinku 190,73 m od istniejącego zjazdu w ciągu ul. Hożej.

„W ramach prac dojdzie do poszerzenia istniejącej jezdni ul. Hożej do szerokości 3,25 m dla każdego pasa ruchu (wraz z wykonaniem połączenia ul. Bogumińskiej z istniejącym odcinkiem chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Łącznej), budowy obustronnego chodnika oraz jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Ponadto w ramach inwestycji w ciągu planuje się wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych” – czytamy w przesłanym komunikacie prasowym.

W ramach rozbudowy wspomnianego wyżej odcinka ul. Piaskowej istniejąca jezdnia gruntowa zostanie odwodniona i poszerzona do szerokości 5 metrów. Projekt zakłada również budowę nowych przystanków autobusowych.

Inwestycja ma być zrealizowana najpóźniej w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl