Ruszył przetarg na budowę zbiornika retencyjnego na Warszewie

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z budową dróg dojazdowych do zbiornika retencyjnego na Warszewie w sąsiedztwie ulicy Wkrzańskiej. Termin składania ofert mija 7 października br.

Zadanie obejmuje m.in.: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową ziemnego zbiornika retencyjnego otwartego z groblą ziemną; kształtowanie koryta wraz z umocnieniem skarp i dna cieku „Struga Sienniczka”; budowę dróg dojazdowych z płyt betonowych; budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja powiązana jest z planowaną przez Miasto przebudową ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego w Szczecinie oraz z planowaną budową III etapu Trasy Północnej.

Prace powinny być zrealizowane w terminie 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zobacz także:

Na cieku Warszewiec powstanie zbiornik retencyjny

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl