Rusza rewitalizacja Syrenich Stawów w Szczecinie [wizualizacje]

W ramach projektu „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności” powstaną m.in. aleje spacerowe, altany, pomosty i tablice dydaktyczne.

Urząd Miasta Szczecin poinformował o rozpoczęciu rewitalizacji 18 hektarów terenu wokół Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim. Celem inwestycji jest wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochrona bioróżnorodności w tym rejonie.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Projekt zakłada modernizację alejek i dróg leśnych, co pozwoli na utworzenie tematycznych szlaków przyrodniczo–dydaktycznych. Wzdłuż nich pojawią się m.in. altany, ławki i tablice z informacjami na temat walorów przyrodniczych. Powstanie też tzw. „zielona klasa”, czyli ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat oraz placem wyposażonym w terenowe gry edukacyjne i urządzenia do zabawy.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Inwestycja ma także pomóc chronić stanowiska przyrodnicze rodzimych gatunków chronionych roślin. W tym celu zostaną usunięte rośliny inwazyjne (np. niecierpek gruczołowaty i drobnokwiatowy, pokrzywa zwyczajna, śnieguliczka biała, dereń rozłogowy, czeremcha amerykańska), a nowe alejki powstaną w miejscu istniejących ścieżek i duktów leśnych. Pojawią się także nowe nasadzenia drzew i krzewów, które umożliwią bytowanie ptakom i owadom. Na drzewach zostaną zamontowane budki lęgowe dla ptaków i domki dla owadów.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

W realizację inwestycji zaangażowani będą leśnicy, inspektorzy nadzoru prac dendrologicznych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ornitolodzy, chiropterolodzy, a także dendrolodzy i botanicy ze szczecińskich uczelni.

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Koszt dofinansowanej z funduszy unijnych inwestycji to ok. 7,5 mln zł. Ma ona zostać zrealizowana do końca października tego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl