Rusza przetarg na budowę Stadionu Miejskiego w Szczecinie

Materiały wymagane do ogłoszenia procedury przetargowej trafiły już do Europejskiego Dziennika Zamówień Publicznych i wkrótce zostaną opublikowane.

Urząd Miasta Szczecin potwierdził dziś, że przedmiotem zamówienia będzie budowa i wyposażenie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży (budynek oraz kompleks sześciu boisk, w tym trzech z nawierzchnią hybrydową i jednego zabudowanego tzw. „balonem”), budowa czterech trybun Stadionu Miejskiego, a także infrastruktury wokół obiektu (parkingów, dróg dojazdowych i chodników).

Do przetargu będą mogły stanąć firmy, które mają doświadczenie w budowie, przebudowie lub rozbudowie stadionu piłkarskiego o wartości co najmniej 100 mln zł. Wśród wymogów jest również odpowiednio liczna i wykwalifikowana kadra, a także zabezpieczenie finansowe w wysokości 70 mln zł.

Przyszły wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryteriów oceny (60% wartości stanowi cena, 40% pozostałe czynniki).

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 9 sierpnia 2018 r. (do godz. 12.00) w siedzibie spółki Inwestycje Miejskie Stadion, ul. Twardowskiego 8, 71-100 Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl