Rozstrzygnięto przetarg na budowę promenady i wieży widokowej w Stepnicy

W Stepnicy powstanie promenada i wieża widokowa, z której będzie można podziwiać  wody Zalewu Szczecińskiego.

Rozstrzygnięto przetarg na budowę promenady łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie także wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Źródło: Gmina Stepnica

Przetarg nieograniczony na realizację wygrała firma ALPIA Bartosza Przystalskiego z  Bytowa.  Ponadto w postępowaniu o udzieleniu zamówienia  złożone zostały jeszcze dwie oferty jedna na kwotę 10 376 264,38 zł oraz druga na kwotę 5 675 469,08 zł.  Wybrana oferta  spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwięcej punktów w kryterium cena i okres gwarancji.

Źródło: Gmina Stepnica

W zakresie inwestycji jest także budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowa schodów na plażę, budowa muru oporowego, montaż ławek  parkowych oraz koszy na śmieci.

Na wykonanie tych zadań wykonawca ma 11 miesięcy. Wartość inwestycji 4 458 750,00 PLN w tym dofinansowanie  3240 000,00 zł  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl