Rowerem do Berlina i z powrotem – nowy regionalny produkt turystyczny!

Kompletna trasa rowerowa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg ma szanse by stać się turystycznym hitem regionu. Po uzupełnieniu brakujących odcinków trasy rozpocznie się promocja trasy. Są środki na dokończenie brakujących odcinków trasy!

Projekt, opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Landkreis Uckermark, otrzymał niemal 5 mln euro dofinansowania w ramach programu Interreg VI A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska 2021 – 2027, z czego dla Pomorza Zachodniego przypada około 2,5 mln euro.

Marszałek Województwa, Olgierd Geblewicz, podkreśla, że uzupełnienie brakujących odcinków trasy i wspólna promocja z partnerem niemieckim będą kluczowe dla sukcesu.

Trasa, tworząca pętlę między Berlinem, Szczecinem a Kołobrzegiem, przechodzi przez malownicze tereny, mając potencjał przyciągnięcia turystów z całej Europy. Posiada już większość infrastruktury, a środki z projektu pozwolą uzupełnić brakujące odcinki.

Partnerzy planują stworzenie wspólnego logo trasy, wyznaczenie i nazwanie odcinków, inwestycje po obu stronach granicy, a także promocję produktu na różnych rynkach. Projekt obejmuje także rowerową mapę trasy oraz organizację wydarzeń integrujących rowerzystów.

Olgierd Geblewicz podkreśla wagę współpracy transgranicznej, a projekt ma na celu nie tylko rozwój infrastruktury, lecz także promocję regionu na szeroką skalę. Trasa licząca 690 km, z czego ponad 260 km po polskiej stronie, ma znaczący potencjał ekonomiczny, wpływając na rozwój lokalnych społeczności i biznesów związanych z turystyką.

690 km trasa łącząca Berlin, Szczecin i Kołobrzeg

Nowa trasa rowerowa, łącząca Berlin, Szczecin i Kołobrzeg, o łącznej długości 690 km, w tym po stronie niemieckiej 428 km, a po stronie polskiej ponad 262 km.

Obecnie przebieg po niemieckiej stronie wygląda następująco: Berlin – ścieżka rowerowa Berlin-Uznam do Angermünde – Uckermärkischer Radrundweg do Stolpe – ścieżka rowerowa Odra-Nysa do Staffelde – zielona granica do przejścia granicznego – następnie drogą do Szczecina.

Po stronie polskiej natomiast część trasy o numerze 800 prowadzi od Pargowa przez Szczecin do Kołobrzegu. Natomiast część trasy o numerze 801 od Kołobrzegu przez Złocieniec do Siekierek. Na odcinku Pargowo – Szczecin – Stepnica trasa ma wspólny przebieg z Blue Velo. Odcinki te wymagają jedynie oznakowania wspólnym polsko-niemieckim logo, które będzie dopiero wypracowane.

Na odcinku Stepnica – Skrzydłowo k. Rymania niemal cała trasa wymaga budowy nowych odcinków. Na tym etapie zakłada się, że powinny one wykorzystywać w maksymalnym stopniu starorzecza kolejowe, które w większości zostały skomunalizowane i stanowią własność poszczególnych gmin. Pomiędzy Kołobrzegiem a Złocieńcem trasa ma wspólny tor ze Starym Kolejowym Szlakiem. Następnie łączy się z trasą Pojezierzy Zachodnich do mostu w Siekierkach.

Odcinki wspólne z innymi trasami, takimi jak Blue Velo czy Stary Kolejowy Szlak, dodają różnorodności. Niewielkie braki w infrastrukturze wymagają budowy nowych odcinków, często wykorzystując starorzecza kolejowe, będące własnością gmin.

Atutem projektu będzie integracja mieszkańców terenów transgranicznych oraz przyciąganie turystów a także rozwój biznesów związanych z turystyką i poszerzenie oferty przez samorządy. Dzięki temu region stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców i turystów.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl