Rok 2021 na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim

W 2021 roku województwo udostępniło kierowcom nowe drogi. Ich łączna długość to 45 km (S3 od Brzozowa do Rzęśnicy i obwodnicę Myśliborza w ciągu DK26). Rozpoczęły się również prace na długości 60 km na S6, S11 i DK13. Została podpisana umowa na budowę obwodnic Gryfina na DK31 i Szczecinka na DK20. Obie te inwestycje zostały sfinansowane z rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Rozpoczęły się przetargi 46 km S6 od Koszalina do Słupska. Zapadło również bardzo wiele decyzji dotyczących dróg w przygotowaniu. Wartość inwestycji to 5,5 mld zł, a ich długość to 107 km.

Otwarta trasa S3 i obwodnica Myśliborza

Ten odcinek na 42 km (odcinek Brzozowo – Rzęśnica) został otwarty 27 kwietnia 2021 roku. Na odcinku Brzozowo – Miękowo wybudowano całkowicie nową drogę ekspresową z trzema węzłami drogowymi. Natomiast na fragmencie Miękowo – Rzęśnica drogę tylko rozbudowano. Powstał nowy węzeł Kliniska. Natomiast węzeł Rzęśnica został zupełnie przebudowany. Dodano górne przejście dla zwierząt i wygrodzono całą trasę S3. Łączna wartość inwestycji to 538 mln zł. Na odcinku Brzozowo – Miękowo została dofinansowana ze środków UE.

Inwestycje drogowe
Fot. GDDKiA Szczecin

20 września 2021 roku została oddana do ruchu obwodnica Myśliborza w ciągu DK26. Jej długość to tylko 3,4 km. Mimo to w bardzo dużym stopniu ułatwi ona wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Myśliborza. Wcześniej droga biegła pod średniowieczną bramą obronną.

Inwestycje drogowe
Fot. GDDKiA Szczecin

Nowe odcinki w realizacji

W 2021 roku ruszyła budowa kilku nowych odcinków dróg. Najdłuższym odcinkiem w budowie w województwie jest S11- Koszalin – Bobolice. Łączna ich długość to aż 48 km. Wojewoda Zachodniopomorski pod w czerwcu wydał w odniesieniu do tych odcinków decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty rozpoczęto jeszcze w lipcu 2021 roku. Na inwestycji trwają roboty drogowe. Powstaną nowe mosty. Przewiduje się, że prace zakończą się w 2023 roku.

Inwestycje drogowe
Fot. GDDKiA Szczecin
Inwestycje drogowe
Fot. GDDKiA Szczecin

Na wiosnę 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace przy I etapie obwodnicy Przecławia i Warzymic. Długość tego odcinka to 4,2 km. Będzie to nowy wyjazd ze Szczecina do autostrady A6. Obecnie budowane są już mosty i prowadzone są roboty ziemne (budowa nasypów, wykopów i stabilizację podłoża). W 2023 roku inwestycja ma zostać ukończona.

W lipcu 2021 roku podpisano umowę na dokończenie obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 (długość 7,9 km). Wartość inwestycji to 448,8 mln zł. W jej zakres wchodzi dokończenie odcinka obwodnicy. Wyróżniają go trudnie warunki gruntowo-wodne. Roboty rozpoczęły się w sierpniu 2021 roku. Mają się zakończyć w 2023 roku.

W dniu 23 lutego 2021 roku podpisano umowę o wartości 59,9 mln zł na realizację robót w ramach III etapu przebudowy węzła Szczecin Kijewo.  Wykonawca już w marcu rozpoczął prace. Aktualnie na bardzo zaawansowanym etapie jest budowa drugiego wiaduktu na węźle. Na autostradzie A6 usunięto starą nawierzchnię z płyt betonowych. Została zastąpiona przez nawierzchnię bitumiczną. W 2022 roku będą realizowane warstwy ścieralne, roboty wykończeniowe i dojazdy do nowego wiaduktu. Do lipca 2022 roku prace mają się zakończyć.

Roboty budowlane na odcinku S3 Świnoujście – Troszyn

Do zakończenia budowy drogi ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim potrzebny jest jeszcze ostatni odcinek Świnoujście – Troszyn o długości 33 km. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Umowy w systemie Projektuj i buduj zostały podpisane w 2020 roku. 28 czerwca 2021 roku wykonawcy złożyli wnioski o wydanie decyzji ZRID. Tak zakończyły się prace nad projektem budowlanym. Dla odcinka Dargobądz – Troszyn decyzja ZRID została wydana 23 grudnia 2021 roku, a dla odcinka Świnoujście – Troszyn wydanie decyzji ZRID planowane jest w styczniu 2022 roku. Ukończenie budowy S3 planowane jest w 2024 roku.

 Zakończenie drążenia  tunelu w Świnoujściu

GDDKiA jest inwestorem zastępczym budowy tunelu w Świnoujściu. W 2021 roku maszyna TBM wydrążyła tunel pod cieśniną Świna o długości 1,48 km. Teraz w tunelu realizowane są konstrukcje wewnętrzne i wyjścia do galerii ewakuacyjnej.

Przetarg na 46 km drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk

Pod koniec sierpnia 2021 roku wydano decyzje ZRID dla S6 Koszalin – Słupsk. W dniu 6 września 2021 roku ogłoszono przetargi na ich wykonanie. Odcinek, o długości 46 km, podzielono na dwa krótsze. W 2022 roku mają zostać podpisane umowy na ich realizację. Ukończenie inwestycji planowane jest na 2025 rok. Łączna szacowana wartość inwestycji to 2,6 mld zł.

Inwestycje drogowe
Fot. GDDKiA Szczecin
Inwestycje drogowe
Fot. GDDKiA Szczecin

Umowy na obwodnice Gryfina w ciągu DK31 i Szczecinka w ciągu DK20

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gryfina w ciągu DK31. Była to pierwsza inwestycja w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic z podpisaną umową na realizację w województwie zachodniopomorskim. Realizowane są teraz prace projektowe. W 2022 roku będą starania uzyskania decyzji ZRID.

W lipcu 2021 roku obwodnica Szczecinka w ciągu DK20, otrzymała umowę na realizację. Wartość inwestycji to 106,6 mln zł, a długość obwodnicy to 4 km. Wykonawca przygotowuję projekt budowlany dla tej inwestycji.

Pozostałe siedem obwodnic w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (obwodnice Szwecji, Wałcza, Rusinowa, Człopy na DK22, Złocieńca i Stargardu na DK20 oraz Kołbaskowa na DK13), są na etapie prac przygotowawczych. Dla obwodnicy Szwecji w ciągu DK22 został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Inwestycje w przygotowaniu – najważniejsze decyzje dla ZOS i S10

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6 to największa przygotowywana teraz inwestycja drogowa. Na odcinku 49 km zaplanowano budowę tunelu o długości 5 km. W 2021 roku ukończono i zatwierdzono dokumentację koncepcyjną razem z badaniami podłoża. Pod koniec listopada Minister Infrastruktury przyznał 411 mln zł finansowania na stworzenie projektu budowlanego i odszkodowania za nieruchomości. Dzięki temu, można było ogłosić w połowie grudnia, przetarg na projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Najdłuższym odcinkiem drogi ekspresowej, będącym w realizacji w województwie zachodniopomorskim, jest S10 Stargard – Piła. W lipcu 2021 roku wydano decyzję środowiskową dla 108 km tej drogi. Decyzja jest ostateczna. We wrześniu został ogłoszony przetarg na wykonanie Koncepcji programowej razem z badaniami podłoża.

Działania prowadzone na obecnej sieci drogowej

Poza dużymi inwestycjami istotną częścią działalności GDDKiA są działania na istniejących drogach. W 2021 roku za sprawą rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej udało się zrealizować 21 zadań (doświetlenia przejść dla pieszych, chodniki, przebudowy skrzyżowań). W 2022 roku będą realizowane zadania mające na celu poprawę BRD. Wyremontowano nawierzchnię na 24 km dróg krajowych. Prowadzono również prace przy przebudowie czterech przepustów (na trzech na DK20 i jednym na DK31).

Na drodze S6 dzierżawca MOP Jarkowo zaczął na przełomie listopada i grudnia budowę stacji paliw. W grudniu na autostradzie A6 zaczął funkcjonować system telefonii alarmowej, wykonano również 14 kamer nadzorujących ruch i kanał technologiczny.  Na 15 obiektach mostowych w województwie wykonano zabezpieczenia prześwitów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl