Roboty bitumiczne na węźle Szczecin Kijewo – utrudnienia w ruchu 

W zawiązku z pracami prowadzonymi na węźle Szczecin Kijewo łączącym autostradę A6 z drogą krajową nr 10, od poniedziałku (28 marca) wystąpią utrudnienia w ruchu. Spowodowane będą one układaniem nawierzchni bitumicznej.

Podobne prace prowadzone będą również na funkcjonujących łącznicach, w efekcie konieczne będzie ich czasowe wyłączenie z ruchu na okres kilku, kilkunastu godzin.

Zmiany organizacji ruchu

Prace prowadzone będą także na odcinkach, które są otwarte – na całej szerokości jezdni układana będzie warstwa ścieralna. Dlatego w kolejnych dniach należy spodziewać się wyłączenia z ruchu poszczególnych relacji:

  • 28 marca (poniedziałek) – zamknięcie od około godziny 18 do późnych godzin nocnych relacji Stargard – Świnoujście i Szczecin – Świnoujście,
  • 29 marca (wtorek) – zamknięcie od około godziny 17 do późnych godzin nocnych relacji Kołbaskowo – Stargard,
  • 30 marca (środa) – zamknięcie od około godziny 17 do późnych godzin nocnych relacji Kołbaskowo – Stargard,
  • 31 marca (czwartek) – zamknięcie od około godziny 9 do godziny 17 relacji Szczecin – Kołbaskowo,
  • 2 kwietnia (sobota) – zamknięcie od około godziny 9 do godziny 17 relacji Szczecin – Kołbaskowo.
  • 31 marca (czwartek) dodatkowo planowane jest przełożenie ruchu z jezdni A6 w stronę Kołbaskowa na jezdnię w stronę Świnoujścia/Gdańska.

Wykonawca zaplanował realizacje większości prac w godzinach nocnych, podczas najmniejszego ruchu, który zostanie wówczas skierowany na objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Wymienione terminy mogę ulegać modyfikacji w przypadku zmian warunków pogodowych.

Nawierzchnia i kolejne etapy inwestycji

Zakończenie prac związanych z nawierzchnią stanowi wstęp do kolejnych etapów tej inwestycji, w tym robót wykończeniowych. Sukcesywnie trwają prace nad oznakowaniem pionowym, oświetleniem, barierami energochłonnymi i pracami wykończeniowymi przy nowym wiadukcie w ciągu DK10. W kolejnym etapie będzie jeszcze wykonywane oznakowanie poziome. Ponadto likwidowane będą stopniowo przejazdy między jezdniami i łącznicami używane na wcześniejszych etapach robót.

To znak, że przebudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo wchodzi w końcową fazę. Utrudnienia w ruchu potrwają do 2-3 kwietnia. Całkowite zakończenie prac związanych z przebudową węzła planowane jest na lipiec tego roku.

fot. GDDKiA
fot. GDDKiA
fot. GDDKiA
fot. GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl