Regionalny Szpital w Kołobrzegu – inwestycja za 50 mln zakończona!

Regionalny Szpital w Kołobrzegu doczekał się zakończenia prac dotyczących rozwoju infrastruktury placówki. To jedna z największych inwestycji, jakie kiedykolwiek zostały przeprowadzone w kołobrzeskim szpitalu. W poniedziałek, 19 września 2022 roku odbyło się oficjalne podsumowanie prac, w którym wzięli udział m.in. marszałek województwa Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska, dyrektor placówki Małgorzata Grubecka oraz zachodniopomorscy samorządowcy, parlamentarzyści i pracownicy lecznicy.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu – systematyczne inwestycje

Kołobrzeski szpital od wielu lat systematycznie inwestuje w sprzęt i zaplecze medyczne. Inwestycja, która właśnie dobiegła końca była największą w historii placówki. Jej koszt to blisko 50 milionów złotych.

 – Ta inwestycja to ogromna zasługa pracowników szpitala, który przyczynili się do pomyślnego finału tego gigantycznego przedsięwzięcia. Dziękuję za cierpliwość i zaufanie. Gruntowna modernizacja placówki była procesem wieloletnim, ale pozwoliła wprowadzić jednostkę w XXI wiek. Zmieniamy marszałkowskie lecznice od 2006 roku, angażując w to ogromne wsparcie unijne. Kołobrzeska placówka jest tego doskonałym przykładem – podkreślił marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Inwestycja, która trwała od 2018 roku przewidywała zmiany infrastrukturalne W wielu przestrzeniach. W pierwszej kolejności dostosowano wejście do szpitala dla osób starszych i borykających się z niepełnosprawnością. Rok później zakończono prace w Centralnej Sterylizatorni. W tym samym roku przebudowana została apteka szpitalna, dzięki czemu zyskano nowe pomieszczenia do przygotowywania leków dziennych, recepturowych czy mieszanin żywienia dojelitowego. W marcu 2021 roku wymieniona została Główna Stacja Zasilania, dzięki czemu uzyskano większą moc do obsługi lecznicy. Chwilę później zmodernizowano Laboratorium Analityczne i Mikrobiologiczne, w których wykonuje się całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitalnych i tych z zewnątrz, a także przebudowano Szpitalną Izbę Przyjęć, która otrzymała specjalistyczny sprzęt, taki jak kardiomonitory czy lampy operacyjne. Z końcem listopada 2021 roku zmodernizowano również Centrum Diagnostyczno-Obrazowe, dla którego zakupiono tomograf komputerowy ze strzykawką automatycznego kontrasty i cyfrowe aparaty RTG. W 2022 roku odebrano poszerzoną estakadę, która stanowi podjazd dla karetek, dzięki czemu jednocześnie będą mogły na niej stać nawet 4 ambulansy.

– To dla placówki wielki dzień, bo wchodzimy na wyższy poziom funkcjonowania. Przede wszystkim w zakresie diagnostyki, głównie obrazowej. Mamy najnowocześniejszy sprzęt czyli rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy i USG – przyznała dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu Małgorzata Grubecka.

Wsparcie z zewnątrz

Inwestycje były możliwe dzięki wsparciu z zewnątrz. Prawie 40 milionów złotych w kosztach całkowitych inwestycji stanowiły środki unijne, które Urząd Marszałkowski przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (EFRR + budżet państwa). Pozostałe zaangażowane fundusze podchodzą m.in. z budżetu województwa oraz wkładu własnego kołobrzeskiej lecznicy.

Infrastrukturalne zmiany w jednostce to zasługa potężnego zastrzyku wsparcia m.in. z budżetu województwa oraz wkładu własnego kołobrzeskiej lecznicy.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu to 1 z 13 placówek ochrony zdrowia podległa samorządowi województwa zachodniopomorskiego. Jednostka świadczy usługi medyczne na 13 oddziałach. Zatrudnia ponad 700 osób.

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl