Reduta Morast w Kołobrzegu zostanie odnowiona

Dzięki pracom restauracyjno-konserwatorskim cenny zabytek ma przyciągać do nadmorskiego kurortu jeszcze więcej turystów.

Umowę o dofinansowaniu inwestycji podpisali dziś w Kołobrzegu, członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska i prezes Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Artur Lijewski.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach inwestycji obiekt zostanie zrewitalizowany oraz zaadaptowany do potrzeb kulturalnych i turystycznych. W zabytku zostaną również wymienione instalacje: elektryczna, techniczna, sanitarna i wodociągowa.

Rewitalizacja Reduty Morast ma zakończyć się do 31 października br., a koszt inwestycji to ponad 2,7 mln zł (w tym 1,8 mln zł dofinansowania unijnego).

O zabytku

Reduta Morast i Fort Ujście to obiekty fortyfikacyjne, które służyły obronie portu oraz Parsęty. Reduta w kształcie pięcioboku została zbudowana w latach 70-tych XVIII wieku. Tworzą ją: wał ziemny, mur od strony miasta, cztery budynków i częściowo zachowany rów wypełniony wodą Parsęty.

Fot. ZPM Kołobrzeg

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl