PSE rozwijają sieć przesyłową na Pomorzu Zachodnim

Wielomilionowe inwestycje w rozwój sieci przesyłowej najwyższych napięć realizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne istotnie zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Województwa Zachodniopomorskiego. Będzie bezpieczniej, a dzięki nowej infrastrukturze zarówno mieszkańcy Pomorza Zachodniego, jak i inne regiony zyskają dostęp do zielonej energii z farm wiatrowych, które już niebawem powstaną na Bałtyku. PSE rozwijają sieć przesyłową na Pomorzu Zachodnim.

linia
Linia 220 kV Glinki – Recław. Zastosowano innowacyjne słupy śródleśne, pozwalające ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew, Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W ciągu ostatnich lat Polskie Sieci Elektroenergetyczne zaplanowały i zrealizowały liczne inwestycje wzmacniające  bezpieczeństwo energetyczne Szczecina i okolic. Dzięki temu znacząco ograniczone zostanie ryzyko powtórzenia się blackoutu, który w 2008 roku dotknął region. Rozbudowano i zmodernizowano stacje elektroenergetyczne Krajnik i Glinki oraz zlokalizowaną w zachodniej części aglomeracji stację Morzyczyn. Pozwoliło to na wzmocnienie pewności zasilania regionu i poprawienie warunków wyprowadzenia mocy z modernizowanej Elektrowni Dolna Odra – największej elektrowni w północno-zachodniej części kraju. Spółka kontynuuje program inwestycyjny na Pomorzu Zachodnim, kolejne inwestycje uruchamiane będą w najbliższych latach.

linia
Linia 220 kV Glinki – Recław. Zastosowano innowacyjne słupy śródleśne, pozwalające ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew, Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

– Jeszcze w tym roku dzięki trzem kolejnym inwestycjom: rozbudowanej stacji energetycznej Recław oraz budowie i modernizacji linii 220 kV łączących ją ze stacjami w Glinkach i Morzyczynie, zwiększymy niezawodność zasilania Szczecina od strony północnej oraz wyspy Wolin, na której zlokalizowany jest rozbudowywany obecnie Gazoport, – podkreśla Beata Jarosz, rzecznik prasowy PSE.

PSE kontynuują również prace zmierzające do ukończenia inwestycji związanych z rozbudową stacji na Pomorzanach oraz modernizacją linii 220 kV relacji Krajnik – Glinki domykając pierścień w wokół Szczecina od południa. Istotną dla bezpieczeństwa regionu rolę tych projektów potwierdza umieszczenie ich w znowelizowanej w czerwcu tego roku ustawie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dzięki której proces przygotowań do budowy nowej infrastruktury przebiega znacznie sprawniej.

linia
Linia 220 kV Glinki – Recław. Zastosowano innowacyjne słupy śródleśne, pozwalające ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew, Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

– W przyszłym roku oddamy do użytku nową linię Relacji Krajnik – Baczyna, która będzie pierwszą, nowoczesną dwutorową linią o napięciu 400 kV łączącą region z krajowym systemem elektroenergetycznym. Do 2023 zwiększymy również możliwości przesyłowe ciągów liniowych 400 kV, łączących stacje elektroenergetyczne Krajnik i Morzyczyn ze zlokalizowaną w pobliżu Koszalina stacją Dunowo. Nowa linia 400 kV połączy też stację Dunowo ze stacją Piła Krzewina w północnej Wielkopolsce. Nowe i zmodernizowane linie i stacje usprawnią wymianę energii z systemem niemieckim na połączeniu Krajnik – Vierraden oraz zapewnią Pomorzu Zachodniemu dostęp do zielonej energii z morskich farm wiatrowych na Bałtyku. –  mówi Beata Jarosz.

***

linia
Linia 220 kV Glinki – Recław. Zastosowano innowacyjne słupy śródleśne, pozwalające ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew, Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii elektrycznej na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 109 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Stacje są istotnymi elementami sieci przesyłowej – dzięki nim możliwe jest obniżenie napięcia energii elektrycznej do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych.

linia
Rozbudowywana stacja elektroenergetyczna Recław, Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny – ponad 170 projektów o wartości około 14 miliardów zł. W rezultacie do 2030 r. powstanie blisko 3 600 km nowych linii 400 kV, a modernizację przejdzie 1600 km linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE są jedyną firmą w Europie Środkowej, która na taką skalę buduje nową infrastrukturę przesyłową. Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Artykuł sponsorowany marketing@infoludek.pl