Przystanek SKM Pomorzany – prace zakończone

Inwestycja związana z budową miejskiej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Pomorzany jest zakończona. Trwają odbiory. Wszystkie roboty budowlane w okolicy ulicy Mieszka I miejskiej części przystanku SKM Pomorzany są już ukończone. Chodniki, parking samochodowy i rowerowy, elementy małej architektury są już przygotowane. Zadanie się obecnie w momencie procedury odbiorowej. Po jej zakończeniu nowa infrastruktura będzie mogła otrzymać pozwolenie na użytkowanie.

Kilka słów o inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pomorzany, rozbudowa ulicy Mieszka I oraz budowa ulicy nowo projektowanej wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Zakres robót obejmuje:

  • budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
  • budowę oświetlenia ulicznego;
  • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
  • budowę przyłącza wodociągowego;
  • gospodarkę drzewostanem;
  • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
  • wykonanie elementów małej architektury;
  • wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

Wykonawcą jest firma KRISTONE Krystian Suda. Koszt prac to ponad 1,2 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją inwestycji mq spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.

Finansowanie projektu

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin
SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin
SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin
SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin
SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin
SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin
SKM Pomorzany
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl