Przetarg na wykonanie infrastruktury SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą)

Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą). To kolejna z inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin w ramach budowy Szczecińskiej Kolei MetropolitalnejOferty można składać do 7 lipca 2021 r.

O inwestycji

Przedmiotem przetargu jest „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351„.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

    • budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
    • wykonanie elementów małej architektury;
    • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
    • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
    • zagospodarowanie zieleni;
    • budowę schodów terenowych na gruncie;
    • budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
    • budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic StołczyńskiejNad Odrą w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351„.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl