Przetarg na dokumentację dla rozbudowy węzła drogowego Goleniów Południe na S3

Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy węzła drogowego Goleniów Południe na drodze ekspresowej S3. Przetarg będzie obejmował wykonanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Zakres prac, które mają zostać wykonane na węźle Goleniów Południe to zrealizowanie nowych konstrukcji wiaduktów węzła oraz dostosowanie geometrii łącznic do aktualnych wymagań. Wykonanie inwestycji ma zająć 27 miesięcy.

Nowe wiadukty i korekty łącznic

Węzeł Goleniów Południe (wcześniej Rurka) powstał razem z budową dwujezdniowej drogi E-14 w latach 1977-1979. Najważniejszym fragmentem węzła są wiadukty pięcioprzęsłowe o długości 122,9 m. nad linią kolejową i drogą powiatową. Obiekty te były tworzone zgodnie z poprzednimi normami. Muszą być dostosowane do aktualnej klasy I. Obiekty te są już bardzo zniszczone. Z tego względu planowana jest rozbiórka tych obiektów i postawienie na ich miejscu nowych konstrukcji. W układzie drogowym węzła przewidziane jest wprowadzenie zmian. Zwiększone mają być promienie łącznic i dopasowana do aktualnych norm szerokość pasów włączeń i wyłączeń. Po zachodniej stronie węzła na połączeniu z drogą powiatową ma być rondo.

Przetarg na węzeł
Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przetarg na węzeł
Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przetarg na węzeł
Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kompletna dokumentacja

Zadaniem wykonawcy dokumentacji będzie wykonanie opracowań koncepcyjnych, materiałów potrzebnych do wydania decyzji środowiskowej, opracowań i badań geologicznych i geotechnicznych. Będzie również stworzony projekt budowlanych razem z materiałami do decyzji ZRID i projekty wykonawcze. Projektant będzie również pełnił nadzór autorski nad realizacją projekty. Termin otwarcia ofert w przetargu to 4 lutego 2022 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl