W piątek Urząd Miasta otworzył koperty w przetargu na przebudowę ul. Szafera do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą. Na realizację inwestycji miasto zabezpieczyło 115 210 000 zł brutto. Do przetargu stanęło 9 firm. Najtańsza oferta przekracza założony budżet o 10 mln zł., najdroższa o 100 mln zł. Oferty są teraz analizowane.

Oferty złożone w przetargu:

 • Eurovia Polska z Kobierzyc – 125 190 424 zł;
 • Strabag z Pruszkowa – 131 211 041 zł;
 • Konsorcjum: Roverpol z Warszawy i Rover Infraestructuras z Walencji – 132 943 578 zł;
 • Budimex z Warszawy – 132 818 524 zł;
 • Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska z Warszawy, Aldesa Construcciones z Madrytu i Coalva z Saragossy – 138 626 245 zł;
 • Konsorcjum: Balzola Polska z Warszawy i Construcciones y Promociones Balzola S.A. z Bilbao – 139 943 578 zł;
 • Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni – 140 639 849 zł;
 • ZUE z Krakowa – 156 088 107 zł;
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia – 221 406 654 zł.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W zakres prac wchodzi m.in.:

 • Budowa ul. Szafera na odcinku ok 1,2 km o dwóch jezdniach każda po dwa pasy ruchu.
 • Budowa obustronnych chodników i dróg rowerowych.
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego i oświetlenia nowego układu drogowego.
 • Przebudowa skrzyżowania z ul. Zawadzkiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 50 m.
 • Przebudowa skrzyżowania z ul. Jarzyńskiego na trójwlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 44 m.
 • Przebudowa skrzyżowania z ul. Romera i Modrą na czterowlotowe rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 77 m.
 • Budowa skrzyżowania ul. Modrej i ul. Szerokiej w postaci ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 40 m.
 • Budowa dwukierunkowego torowiska tramwajowego w pasie rozdzielającym jezdnie (torowisko umożliwiać będzie poruszanie się autobusów komunikacji miejskiej).
 • Budowa pętli tramwajowo-autobusowej przy hali widowiskowo-sportowej z czterema torami przy peronach tramwajowych i peronie autobusowo-tramwajowym oraz stanowiskami postojowymi dla autobusów.
 • Budowa budynku socjalnego z kasami biletowymi.
 • Budowa parkingu dla rowerów oraz elementów małej architektury i zieleni.
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych (187 stanowisk w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).

Projekt przebudowy ul. Szafera objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl