Przebudowa przystanku SKM Szczecin Cmentarz Centralny – wykonawca wybrany

Przedsiębiorstwo MUSING BUD zajmie się pracami związanymi z przebudową infrastruktury miejskiej części przystanku SKM Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu). Prace zgodnie z ofertą mają kosztować miasto 2 223 873,22 zł brutto.

Jakie prace zostaną wykonane?

Zamówienie obejmuje m.in. rozbudowę ul. Władysława Sikorskiego w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem już istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 551 i 273. W szczególności nałożony będzie nacisk na rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, budowę zjazdu z ulicy Władysława Sikorskiego czy budowę jezdni manewrowej. Wykonane będą również prace związane z budową i przebudową chodnika, budową sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę linii kablowej elektroenergetycznej, budową kanalizacji kablowej elektroenergetycznej, budową kanalizacji telekomunikacyjnej i przebudową przyłącza gazociągowego. Pozostałe prace to m.in. budowa elementów małej architektury, budowa ogrodzenia oraz wykonanie przestrzennego układu zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Sikorskiego i Ku Słońcu w Szczecinie.

Nadzór nad inwestycją będzie pełnić spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie 180 dni od podpisania umowy.

Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022 w ramach działania 5.2., Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351. Dla projektu pt. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl