Przebudowa na Międzyodrzu – umowy podpisane

Dwa duże zadanie drogowe, dwa lata na ukończenie prac i jeden wykonawca – umowy na przebudowę układu drogowego Międzyodrza zostały podpisane. 

Realizacją tych dwóch dużych zadań inwestycyjnych zajmie się Firma MTM. Największa część projektu dotyczy modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie oraz przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.

Umowy podpisano w obecności Piotra Krzystka Prezydenta Miasta Szczecin oraz Marka Ignatowskiego Prezesa Zarządu i Ireneusza Marcinika Wiceprezesa Zarządu z Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A. W spotkaniu brał udział również Radosław Tumielewicz Prezes Zarządu spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która w imieniu Miasta Szczecin będzie nadzorować przebieg prac budowlanych.

Rondo na Energetyków

Pierwszy z projektów związany jest z przebudową ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków powstanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Wykonawca na realizację projektu ma 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.
Koszt prac ma wynieść 76 138 314,30 zł brutto.

Nowe ulice w Porcie

Drugim zadaniem jest przebudowa ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej. Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Kujota powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe.

Termin wykonania – nie dłuższy niż 22 miesiące licząc od dnia podpisania umowy.
Koszt prac ma wynieść 44 173 373,65 zł.

Jak się zmieni układ drogowy na Międzyodrzu?

Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych, która będzie realizowana w Szczecinie w najbliższych latach. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska, Hryniewieckiego i Kujota. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim w przyszłości połączy Most Kłodny.

Prace dodatkowe

Firma MTM w ramach odrębnej umowy zajmie się również modernizacją sieci ciepłowniczej w obrębie ulic Rybnickiej, Bytomskiej, Bulwar Śląsk, Energetyków i Władysława IV. To zadanie nadzorowane będzie przez Szczecińską Energetykę Cieplną.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Łączna wartość kontraktów, za realizację których odpowiadać będzie firma Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., to ponad 120 mln zł brutto.
Nadzór nad realizacją inwestycji drogowej sprawować będzie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl