Przebudowa na Międzyodrzu – docelowy układ drogowy na Energetyków już widoczny [zdjęcia]

Chociaż do zakończenia prac jeszcze daleko, to docelowy układ drogowy przy ulicy Energetyków jest już widoczny. Przy ulicy Zbożowej wykonane zostało nowe rondo i parking. Wykonywane są również prace brukarskie i podbudowy pod nawierzchnie.

Wzdłuż ulicy Energetyków i w rejonie dużego ronda, wykonywane są prace torowe. Budowany jest tor północny i rozjazd w kierunku Łasztowni. W pierwszej połowie czerwca wykonawca przerzuci ruch tramwajowy na tor północny i rozpoczną się prace na torze południowym.

Roboty wykonywane są również na ulicy Celnej. Zdemontowano konstrukcję jezdni, wykonywane są prace ziemne i roboty związane z przebudową sieci, w tym kanalizacji deszczowej i ciepłociągu.

O inwestycji

Prace budowlane obejmują przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. W zakres prac wchodzi:

  • budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym;
  • budowa ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych;
  • przebudowa torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą;
  • przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne);
  • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
  • budowa parkingu;
  • zagwarantowanie systemu odwodnienia poprzez przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
  • wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni;
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
  • przebudowa sieci.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Międzyodrze
Fot. UM Szczecin
Międzyodrze
Fot. UM Szczecin
Międzyodrze
Fot. UM Szczecin
Międzyodrze
Fot. UM Szczecin
Międzyodrze
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl