Przebudowa drogi powiatowej Dołuje – Stobno z marszałkowskim dofinansowaniem

Ważna dla mieszkańców powiatu polickiego i Szczecina drogowa inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Umowę o dofinansowaniu projektu podpisali marszałek Olgierd Geblewicz, starosta Andrzej Bednarek i wicestarosta policki Joanna Napiwodzka. 


Przebudowany zostanie 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 3920Z Dołuje – Przecław, od drogi krajowej nr 10 do skrzyżowania w Stobnie. To popularna trasa łącząca przygraniczne miejscowości, ważna nie tylko dla gmin Dobra i Kołbaskowo, ale również mieszkańców zachodnich dzielnic Szczecina. Łączy się z DK 10, jest więc alternatywnym dojazdem do przejścia granicznego w Lubieszynie i ulokowanych na tym obszarze firm.

– Rozwój aglomeracji szczecińskiej, metropolitalność powoduje, że drogi powiatowe stają się głównymi nitkami komunikacji, łącznikami – tłumaczył starosta policki Andrzej Bednarek.

Wyliczał, że np. w gminie Dobra przez 15 lat liczba mieszkańców wzrosła z 5 do 24 tysięcy. I trudno nadążyć z rozbudową infrastruktury. Ale współpraca między samorządami pozwala realizować wiele ważnych przedsięwzięć.

Co wchodzi w zakres inwestycji

Projekt pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław na odcinku Dołuje-Stobno” obejmuje swoim zakresem wymianę nawierzchni na odcinku o długości 2,48 km. Powstanie też nowe oznakowanie pionowe i poziome, chodnik oraz zabezpieczenia sieci uzbrojenia gruntów.

Koszt całkowity: 6 248 485,49 zł, dofinansowanie z RPO WZ to 3 mln złotych. Termin realizacji: 3 stycznia – 31 grudnia 2022 r.

Po przebudowie trasa będzie przystosowana do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Teraz, z powodu złego stanu nawierzchni, obowiązują tam ograniczenia w ruchu ciężarówek, co utrudnia dostęp do terenów inwestycyjnych i działających w Stobnie przedsiębiorstw.

Projekt „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje-Przecław na odcinku Dołuje-Stobno” jest realizowany w ramach V Osi priorytetowej Zrównoważony transport, Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl