Przebudowa Bolesława Śmiałego powoli dobiega końca

Jeszcze przez prawie miesiąc będą trwały utrudnienia związane z przebudową ulicy Bolesława Śmiałego. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby na początku października ruch odbywał się już bez zakłóceń.

W zależności od odcinka trwają prace brukarskie, te związane z wykonaniem włączeń wodociągu i drogowe. Ważne są także dowiązania do istniejących już chodników i jezdni. Właśnie ten element wymusi na wykonawcy częściowe wejście na jeden pas ulicy Jagiellońskiej, na wysokości remontowanej ulicy. Kierowcy proszeni są o szczególną uwagę.

Źródło: UM Szczecin

Przypominamy, że projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Źródło: UM Szczecin

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione. Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome. Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami – mówi  Hanna Pieczyńska. – Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Przebudowa Bolesława Śmiałego
Źródło: UM Szczecin

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie nasadzeń,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie — ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza” realizowane jest przez dwóch zamawiających: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Termin wykonania prac zasadniczych to, po aneksie, 5 października. Na wykonanie nasadzeń wykonawca będzie miał czas do końca października.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl