Prezes spółki stadionowej odwołany. Termin budowy stadionu niezagrożony

8 lutego br. Rada Nadzorcza spółki Inwestycje Miejskie Stadion podjęła uchwałę o odwołaniu Zdzisława Zygmunta z funkcji Prezesa Zarządu.

O decyzji poinformowało dziś Centrum Informacji Miasta. Rada Nadzorcza spółki uznała za stan realizacji harmonogramu inwestycji za niesatysfakcjonujący i dlatego w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne na nowego Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza zwróciła się także do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na powołanie tymczasowego Prezesa Zarządu.

„Decyzja Rady Nadzorczej nie ma wpływu na cele i działania spółki, która w dalszym ciągu będzie realizować swoje zadania. Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu dokonana na tym etapie inwestycji ma na celu zminimalizowanie wszelkich zagrożeń dotyczących harmonogramu prac” – czytamy w komunikacie przesłanym przez Centrum Informacji Miasta.

Pozwolenie na przebudowę Stadionu Miejskiego zostało wydane 16 stycznia br., a projekt Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży znajduje się na końcowym etapie opracowania.

W lipcu br. ma zostać ogłoszony przetarg na realizację całej inwestycji, czyli przebudowy stadionu i budowy Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl