Prace wykończeniowe na placu budowy tunelu w Świnoujściu

Na budowie tunelu trwają między innymi przygotowania do wykonania nawierzchni asfaltowej, ale również prace wykończeniowe przy dwóch wyjściach ewakuacyjnych. 

Aktualnie w tunelu wydrążonym maszyną TBM uszczelniane są konstrukcje wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2. Na drugim z wyjść trwają też roboty wykończeniowe. Kontynuowany jest montaż infrastruktury, uszczelnianie prefabrykatów konstrukcji wewnętrznych tunelu oraz uszczelnianie i czyszczenie obudowy tunelu.

Na wyspie Wolin w komorze odbiorczej trwają prace wykończeniowe konstrukcji wewnętrznych, a na rampie i w tunelu wykonanym metodą stropową, w segmentach R1 do R17, montaż konstrukcji pod elewację.

Na Wyspie Uznam, w komorze startowej, uszczelniane są ściany szczelinowe, murowana jest galeria ewakuacyjna na stropie pośrednim, montowane są wentylatory wyciągowe, zbrojony i szalowany jest strop wyrzutni wentylacyjnej. Trwają również roboty wykończeniowe konstrukcji pomieszczeń technicznych i ewakuacyjnych, a także betonowanie kap chodnikowych. W części tunelu wykonanym metodą stropową w segmentach S1 do S11 montowana jest obudowa ścian szczelinowych. Na obu wyspach toczą się dodatkowo roboty drogowe.

Jak docelowo będzie wyglądał tunel pod Świną? Zobacz wizualizację w formie materiału wideo [plik mp4]

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl