Prace na Bolesława Śmiałego coraz bliżej końca

Roboty na ulicy Bolesława Śmiałego trwają, a w najbliższych tygodniach będzie można zobaczyć efekt końcowy realizowanego zadania. To kolejny kwartał ulic w mieście, który się zmieni.

Drogowcy pracują w tej chwili na skrzyżowaniu Bolesława Śmiałego i Ściegiennego. Roboty sanitarne i wodociągowe prowadzone są na odcinku od Ściegiennego do Jagiellońskiej.

To już ostatnia zamknięta część tego zadania – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.Do ruchu został już dopuszczony odcinek Bolesława Śmiałego od Krzywoustego do ronda, łącznie z rondem ( przejazd dla ulic Żołkiewskiego i Chodkiewicza).

Fot. UM Szczecin

Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza. Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione.

Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome – mówi Hanna Pieczyńska. – Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Fot. UM Szczecin

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie nasadzeń,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie — ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza” realizowane jest przez dwóch zamawiających: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Fot. UM Szczecin

Pierwotny, kwietniowy termin, nie został dotrzymany z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, potrzebę wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy, oraz ze względu na powszechną niedostępności materiałów i surowców – wyjaśnia Hanna Pieczyńska.Pojawiły się między innymi problemy z dostępnością materiałów kamiennych – głównie kostki kamiennej, co zostało udokumentowane.

Podpisany aneks z terminem do 5 sierpnia jest w zakresie robót  zasadniczych – drogowych i sieciowych. Na wykonanie zieleni  zamawiający  wyraził zgodę  do dnia  31.10.2022r.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl