Postępy przebudowy na Międzyodrzu

08:57
fot. WSZ

Obszar położony przy ulicy Energetyków zmienia się nie do poznania. Pojawił się już m.in. parking, nowe rondo, a w trakcie budowy są kolejne ulice. Jakie jeszcze zmiany czekają na mieszkańców Szczecina i okolic?

Nowa jezdnia na ulicy Bytomskiej oraz Władysława IV

Nowa jezdnia znajduje się już na ulicy Bytomskiej oraz Władysława IV, obecnie układane są na nich warstwy bitumiczne oraz prace brukarskie. Oprócz tego można już dostrzec pierwsze fragmenty nowego ronda, które ma zapewnić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Na poboczu ulicy Energetyków można zaobserwować roboty ziemne. Trwają też prace wodno-kanalizacyjne i budowa zupełnie nowych parkingów pod trasą zamkową, która znajduje się przy Urzędzie Celnym.

Co wiemy o inwestycji?

Zmiany na Międzyodrzu to Inwestycja obejmuje kilka ulic, a konkretnie: Energetyków, Władysława IV, Spichrzową, Zbożową, Celną, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego. W zakres prac wchodzą m.in.:

  • budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym,
  • stworzenie ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych
  • przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych
  • przebudowa sieci
  • budowa i przebudowa oświetlenia ulic
  • budowa parkingu
  • stworzenie systemu odwodnienia poprzez przebudową i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi
  • wymiana konstrukcji i zmiana geometrii jezdni
  • przebudowa torowiska tramwajowego i niezbędnej do tego infrastruktury
  • przebudowa kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych.

Budowy powstają w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a także Osi priorytetowej III rozwój sieci drogowej TEN-T transportu multimodalnego, a także działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Z kolei nadzór nad inwestycją pełni spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

fot. WSZ
fot. WSZ
fot. WSZ
fot. WSZ
fot. WSZ
fot. WSZ
fot. WSZ
fot. WSZ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl