Postęp prac na Międzyodrzu

Drogi na Międzyodrzu to jedna z wielu inwestycji komunikacyjnych na terenie Szczecina. Zmiany w obrębie przebudowywanej infrastruktury są coraz wyraźniejsze.

Przy ulicy Władysława IV i Bytomskiej wykonywane są prace brukarskie. W lipcu i w marcu 2022 roku, wykonawca zamierza rozpocząć prace bitumiczne w rejonie wymienionych tutaj ulic. Po Nowym Roku zaczną się pierwsze prace związane z budową nowego odcinka torowiska tramwajowego. Na kolejnym fragmencie tory będą poprowadzone do Mostu Kłodnego. Tuż przy trasie zamkowej, odbywają się prace przy budowie nowego parkingu. W najbliższym okresie odnowiona będzie również sieć ciepłownicza.

Zmieniona organizacja ruchu

Po Nowym Roku, a dokładniej od 4 stycznia 2022 roku zmieni się organizacja ruchu w ciągu na ulicy Świętego Floriana. Na fragmencie między ulicą Bulwar Gdański a nowym rondem planowany jest ruch jednokierunkowy. Przejazd będzie tylko od ulicy Bulwar Gdański w kierunku ronda. Dlatego wszyscy kierowcy powinni być szczególnie uważni.

Kilka słów o inwestycji

W ramach tej inwestycji planowana jest przebudowa ulic Energetyków, Władysława IV i niektórych fragmentów ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). W zakres tych prac będą wchodziły również jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe i oświetlenie uliczne. W ciągu ulicy Energetyków planowane jest wybudowanie dużego ronda z rozjazdem torowiska. Dzięki temu, w przyszłości będzie można przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. Blisko trasy zamkowej zostanie wybudowany parking park&ride. Planowana jest również przebudowa sieci podziemnych.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace będą kosztowały łącznie ponad 76 mln zł brutto. Generalny wykonawca to firma budowlano-drogowa MTM S.A.

Nadzór nad wykonaniem wszystkim prac pełni spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie inwestycji

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Prace na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Prace na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Prace na Międzyodrzu
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl