Postęp prac na budowie mostu kolejowego na Regalicy

Widać już pierwsze elementy konstrukcyjne nowej przeprawy kolejowej na rzece Regalica w Szczecinie.  Prace trwają już od kilku miesięcy.

Zakres robót

Zakres robót to budowa przeprawy w nowym śladzie, zaraz obok aktualnego mostu. Przeprawa będzie się składała z dwóch stalowych, trójprzęsłowych konstrukcji kratownicowych, dla każdego z torów osobno, posadowionych na wspólnych przyczółkach i filarach. Konstrukcja mostu zostanie wyniesiona 6,2 m powyżej poziomu wysokiej wody. Wcześniejszy obiekt zostanie praktycznie w całości rozebrany. Zachowają się tylko znajdujące się w rejestrze zabytków zwodzone przęsło i jego otoczenie.

Cel inwestycji

To zwiększenie swobody żeglugi śródlądowej przy zagwarantowaniu ciągłości ruchu kolejowego w ciągu linii kolejowej numer 273. Kontrakt opiewa na 282 mln złotych netto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj”. Jest finansowana ze środków Banku Światowego, Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Wykonywane prace

Cały układ torowy stacji będzie przesunięty w kierunku południowym, umiejscowienie zmienią głowice rozjazdowe, układ geometryczny będzie dostosowany do warunków terenowych. W ramach inwestycji Budimex zbuduje około 12 km nowych torów, dostosowanych do wymaganych prędkości i nośności. Wszystkie tory będą zelektryfikowane, wywieszona zostanie nowa sieć trakcyjna spełniająca wymagane standardy. Zrealizowany zostanie również nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem kolejowym, zastępujący urządzenia mechaniczne. Zaplanowano zabudowę 25 nowych rozjazdów, w tym rozjazdy łukowe przy wyprowadzeniu linii w stronę mostu i dla włączenia linii kolejowej numer 428 w układ torowy stacji.

Powstanie nowy, dwukrawędziowy peron na stacji Szczecin Podjuchy, o długości 400 m i budynek nastawni – zastępujący 2 obecne, a także przejście podziemne z zadaszeniem oraz windami. W ramach robót konstrukcyjnych, zaraz obok mostu zostanie wykonany nowy wiadukt kolejowy nad ul. Szklaną.

Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski stwierdza, że: Mieszkańcy Szczecina już teraz mogą obserwować jak wartko toczą się prace przy przebudowie mostu. Skalę inwestycji widać podczas podróży pociągami, ale i stojąc np. na Moście Gryfitów. Tempo prac zwiastuje, że przeprawa będzie gotowa w grudniu 2023 roku. To jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych realizowanych przez Wody Polskie w naszym kraju, likwidujemy wąskie gardło, które utrudnia zarówno żeglugę jak i akcje zabezpieczające mieszkańców przed powodzią. Po przebudowie prowadzić będziemy mogli akcję lodołamania bez żadnych komplikacji, zakłóceń i blokad determinowanych technicznymi uwarunkowaniami mostu nad Regalicą. Będzie to przeprawa nowoczesna, komfortowa i bezpieczna.

Cezary Łysenko, Dyrektor Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA. dodaje, że: Bardzo się cieszymy, że możemy realizować tak ważną i długo wyczekiwaną inwestycję. Budowa nowego mostu na Regalicy pozwoli na wyeliminowanie kolizji ruchu pociągów z ruchem taboru pływającego na międzynarodowej drodze wodnej śródlądowej. Zwiększy się także przepustowość linii kolejowej nr 273 i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Jednocześnie jest to bardzo ważna inwestycja dla naszej firmy jako generalnego wykonawcy. Łączy ona zakres mostowy i kolejowy, ale jednocześnie służy żegludze śródlądowej.

O firmie Budimex

Wykonawcą prac jest Budimex na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i PKP PLK.

Budimex to generalny wykonawca m.in. w realizacji konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych. W 2020 roku firma wybudowała zbiornik przeciwpowodziowy dla rzeki Odry. To największy taki obiekt w Polsce. W 2021 roku Budimex zakończył również rozbudowę największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych – Żelaznego Mostu. Aktualnie spółka realizuje m.in. budowę Kanału Mierzei Wiślanej, budowę wałów przeciwpowodziowych na Odrze oraz budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, który ma połączyć Centrum Warszawy z Pragą Północ.

most na Regalicy
Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
most na Regalicy
Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zobacz także:

Jest zgoda Wojewody na przebudowę mostu na Regalicy

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl