Port Police czekają ogromne zmiany – projekt zyskał unijne dofinansowanie

Port Police, który należy aktualnie do Grupy Azoty czekają ogromne zmiany. Miejsce dostało dofinansowanie na budowę infrastruktury kolejowej. Jednocześnie PKP Polskie Linie Kolejowe kończą przygotowania do podłączenia portu zupełnie nową linią. Obie inwestycje mają ułatwić dostęp do portu od strony lądu.

Port Police z nową linią kolejową

Aktualnie ruch pociągów towarowych do Portu odbywa się linią Szczecin – Trzebież Szczeciński do stacji Police. Pociągi muszą przejeżdżać przez oddaloną od Portu stację, która należy do Zakładów Chemicznych w Policach. Już w 2020 roku PKP podpisało z firmą Multiconsult umowę na opracowanie projektu budowy nowych torów, które zapewnią bezpośredni dojazd do portu Police.

Zakończenie prac projektowych planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Równolegle Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyszłej stacji towarowej Port Morski Police. Zakładany efekt projektu to zwiększenie możliwości przeładunkowych portu morskiego w Policach i poprawa kolejowego dostępu do portu. – informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK.

Dzięki nowej inwestycji powstanie linia nr 437, która połączy nowo wybudowaną stację towarową Port Morski Police ze stacją Police. Nowy odcinek ma być zelektryfikowany i wyposażony w nowe urządzenia sterowania. Wybudowany zostanie także nowy wiadukt drogowy nad ulicą Jasienicką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114. Obie strony finansują budowę swojej części infrastruktury kolejowej.

Ogromne dofinansowanie

W ubiegłym roku Port Police będący częścią Grupy Kapitałowej Grupa Azoty podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police.” Dofinansowanie obejmie m.in. budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do portu. Spółka wygrała konkurs w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Całkowity koszt inwestycji to 3.477.582 euro, a uzyskane dofinansowanie unijne to blisko 1.74 miliona euro.

Dzięki dofinansowaniu na razie wykonane zostaną prace studyjne dla dwóch zadań, tj. budowa węzła kolejowego dla Portu Police wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police wraz ze studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poprawy dostępu do terminalu od stronu lądu oraz budowa nabrzeży w Policach – nabrzeże ciężkie wraz ze studium wykonalności. Nabrzeże ma zwiększyć łączną długość nabrzeża ciężkiego w porcie z 300 metrów do 715 metrów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl