Ponowiono przetargi na przystanki SKM w Skolwinie i Stołczynie

Po raz drugi wystartowały przetargi na budowę przystanków SKM w Stołczynie i Skolwinie.

Ponowiony został przetarg na wykonanie infrastruktury, miejskiej części przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To samo dotyczy Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą).

Drugi przetarg na SKM Skolwin Północny (Artyleryjska)

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska), rozbudowa ulicy Orłowskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • budowę chodników;
 • budowę miejsc pod stojaki rowerowe;
 • budowę wjazdu; remont nawierzchni jezdni;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulic Artyleryjskiej i Orłowskiej w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z .o.o.

Termin składania ofert mija 10 października br.

Drugi przetarg na SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą)

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • budowę schodów terenowych na gruncie;
 • budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
 • budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Termin składania ofert mija 7 października br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl