Ponad 5 mln zł na rewitalizację „Syrenich Stawów” w Lasku Arkońskim

5,2 mln zł przeznaczy Gmina Miasto Szczecin na renowację tzw. „Syrenich Stawów” oraz stworzenie centrum ochrony bioróżnorodności w Lasku Arkońskim. 

O dofinansowaniu inwestycji kwotą blisko 4 mln zł poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

„Syrenie Stawy” to zespół jezior w Lasku Arkońskim położony w pobliżu popularnej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Park Kasprowicza z Arkonką. Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. takie zadania jak: inwentaryzacja roślinności i zabiegi pielęgnacyjne, modernizacja alejek i dróg leśnych, wykonanie żwirowych szlaków edukacyjnych, nasadzenia drzew i krzewów, budowa stacji i ośrodka edukacji przyrodniczych wraz z wiatami „Zielona Szkoła”, a także remont części ulicy Fałata przebiegającej w miejscu inwestycji. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do października br.

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki zwiększeniu w kwietniu br. przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego alokacji w konkursie związanym z ochroną bioróżnorodności biologicznej z ponad 11 do prawie 24 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl