Ponad 20 mln zł dofinansowania na ochronę przeciwpowodziową w Stargardzie

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pozwolą na przebudowanie wałów w Stargardzie oraz regulację koryta rzeki Iny. Poprawi się też bezpieczeństwo melioracyjne na terenach nad Zalewem Szczecińskim.

Obie inwestycje zrealizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dziś zostały podpisane umowy w tej sprawie. Wkrótce powinna też zostać podpisana umowa dotyczącą zabezpieczenia przeciwpowodziowego Darłowa.

Naszym priorytetem jest ochrona przeciwpowodziowa, dlatego o realizację tych projektów zabiegaliśmy od dawna. To największa inwestycja na Inie od wielu lat, która zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Stargardu. Prace prowadzone będą także na wałach przeciwpowodziowych w gminie Nowe Warpno oraz nieopodal Stepnicy. Na realizację tych projektów Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło bardzo wysokie dofinansowanie, sięgające 85% kosztów zaplanowanych działań – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

ochrona przeciwpowodziowa Stargard Zalew Szczeciński
Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz p.o. dyrektora RZGW Marek Duklanowski. Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Bezpieczniej w Stargardzie…

Dzięki zaplanowanej inwestycji wały przeciwpowodziowe w Stargardzie zostaną doprowadzone do wymaganego poziomu bezpieczeństwa, bo obecnie na terenie miasta rzeka Ina obwałowana jest odcinkowo. Projekt zakłada również budowę pompowni melioracyjnej, dzięki której można będzie utrzymywać bezpieczny poziom wody na rzece Młynówce oraz budowę szczelnej ścianki zwiększającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta (powstanie na ponad kilometrowym odcinku, m.in. wzdłuż ul. Matejki). Inwestycja ma być gotowa do grudnia 2021 roku. Jej koszt to 23 mln zł (w tym ponad 20 mln zł unijnego wsparcia z RPO WZ).

… i w okolicach Zalewu Szczecińskiego

Jedna z podpisanych dziś umów dotyczy poprawy bezpieczeństwa melioracyjnego w okolicach Zalewu Szczecińskiego w terminie do grudnia 2020 roku. Na odcinku Miroszewo-Brzózki odbudowany zostanie wał o długości ok. 1,74 km, który zwiększy ochronę przeciwpowodziową ponad 150 domostw i blisko 700 mieszkańców w miejscowościach: Brzózki, Miroszewo, Popielewo i Warnołęka. Umocniony zostanie także wał nad Kanałem Królewskim na odcinku o długości 400 metrów (wzdłuż prawego brzegu). Ma to pomóc chronić przed podtopieniami i zalaniami tereny rolnicze w okolicach polderu Burdzień oraz obszary leśne rezerwatu Olszanka. Inwestycja ma kosztować prawie 3 mln zł (w tym ponad 2,5 mln zł dofinansowania z RPO WZ).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl