Podpisano umowę na pierwszy etap prac modernizacji układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie

10:06
dzielnica Północ
Fot. UM Szczecin

Pierwszy etap inwestycji o nazwie „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”, będzie kosztował ponad 38 milionów złotych. Za realizację projektu będzie odpowiadała Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Umowa została podpisana.

Okolice Warszewa i Osowa to jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzielnic Szczecina. To właśnie tutaj rozpoczyna się inwestycja warta wiele milionów złotych. Ulice zostaną przebudowane kompleksowo. Powstaną nowe nawierzchnie, nowe chodniki, miejsca postojowe, będzie nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa. – mówi Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Pierwszy etap prac obejmie także budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, a także budowę chodników, miejsc postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych. Planuje się także przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenie uliczne, oraz prace związane z infrastrukturą podziemną. Całkowity czas realizacji kontraktu to 18 miesięcy, a koszt prac wyniesie 38 379 497,41 zł brutto.

Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic, o łącznej długości blisko 4,9 km:

  1. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;
  2. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
  3. Urlopowa;
  4. Czesława Miłosza – przedłużenie;
  5. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);
  6. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;
  7. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);
  8. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Projekt „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl