Podpisano kolejne umowy na realizację infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Podpisane zostały kolejne umowy na przebudowę miejskiej części infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Już wkrótce prace ruszą przy przystankach: Niebuszewo, Łasztownia, Drzetowo, Cmentarz Centralny, Żelechowa, Skolwin i Zdroje.

  • SKM Niebuszewo – KRISTONE Krystian Suda za kwotę 17 231 716,21 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Łasztownia – KRISTONE Krystian Suda za kwotę 4 305 159,86 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Drzetowo – KRISTONE Krystian Suda na kwotę 10 250 746,70 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 420 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Cmentarz Centralny (Ku Słońcu) – KRISTONE Krystian Suda na kwotę 3 448 388,11 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Żelechowa – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 6 283 618,46 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 390 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Skolwin – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 4 268 426,40 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.
  • SKM Zdroje – ELBUD Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 3 850 000,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 360 dni od daty podpisania umowy.

Zadania obejmują m.in. wykonanie chodników, miejsc postojowych dla samochodów, stojaków na rowery, przebudowę lub budowę fragmentów ulic, modernizację infrastruktury (sieci teletechniczne i energetyczne, kanalizacja deszczowa itp.). Zadania realizowane będą w formule zaprojektuj i wybuduj (przystanek Cmentarz Centralny tylko w formule wybuduj), co oznacza, że wykonawcy oprócz prac budowlanych, będą musieli uzupełnić dokumentację projektową i uzyskać pozwolenia, uzgodnienia i decyzje niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl