Podpisano dwie umowy na realizację nowych dróg w województwie zachodniopomorskim

Podpisano umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S10 Cybowo – Łowicz Wałecki oraz obwodnicy Rusinowa w ciągu DK22.

Obie inwestycje będzie realizowała w formule Projektuj i buduj firma Budimex. Pierwsza umowa dotyczy odcinka eski o długości 16 km i wartości 592,17 mln zł, a druga obwodnicy o długości 4,5 km i wartości 54,98 mln zł. To kolejno czwarta i piąta umowa na realizację nowych dróg zawarta w województwie zachodniopomorskim w tym roku. W najbliższych miesiącach planowane jest jeszcze zawarcie kolejnych siedmiu kontraktów na Pomorzu Zachodnim, na pozostałe pięć odcinków drogi S10 Szczecin – Piła oraz na dwie obwodnice, Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20.

S10 Szczecin – Piła – trzecia umowa na realizację

W maju podpisano umowy na pierwsze dwa spośród ośmiu odcinków realizacyjnych S10 od Szczecina do Piły o łącznej długości 113 km. Zawarta 20 czerwca 2024 roku umowa na odcinek Cybowo – Łowicz Wałecki sprawia, że wartość podpisanych umów na S10 wynosi już 1,8 mld zł, a długość odcinków to 51,7 km. Dla kolejnych pięciu odcinków trwają jeszcze formalności przetargowe. Najbliższe podpisania umów są odcinki Recz – Cybowo oraz Wałcz (Witankowo) – Piła, gdzie już zakończyły się czynności kontrolne Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Dla odcinka Stargard – Suchań czekamy jeszcze na zakończenie kontroli UZP. Natomiast w przetargach na odcinki Szczecin Kijewo – Zdunowo oraz Łowicz Wałecki – Piecnik wykonawcy wnieśli skargi do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, przez co umowy na ten odcinki będą podpisywane jako ostatnie.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Szczecin

Terminy realizacyjne

Budowa drogi S10 zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Szczecin

S10 Cybowo – Łowicz Wałecki

Odcinek ten będzie stanowił obwodnicę Kalisza Pomorskiego omijając od północy miasto i rozpocznie się przed węzłem Cybowo (patrząc od strony Stargardu). W pobliżu tego węzła planowana jest budowa obwodu utrzymania drogi. Od tego miejsca nowa S10 będzie odchodzić w kierunku północnym od obecnej DK10 omijając Cybowo. Na tym fragmencie zaplanowano realizację pary MOP Cybowo. Na przecięciu z DW175 zaplanowana jest budowa węzła drogowego Kalisz Pomorski. Dalej trasa na wschód od Krężna zbliża się do obecnego przebiegu DK10. Odcinek realizacyjny kończy się przed węzłem drogowym Łowicz Wałecki.

dwie umowy na realizację nowych dróg w zachodniopomorskim
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Szczecin

W ramach inwestycji przewidziano budowę 16 obiektów mostowych – pięciu wiaduktów drogowych, czterech przejść górnych dla zwierząt i siedmiu przejść dolnych oraz 24 przepustów dla płazów i małych zwierząt.

Ruch tranzytowy w 2027 roku zostanie wyprowadzony z Rusinowa

Nowy przebieg DK22 ominie miejscowość od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy drogi krajowej.

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID. Na realizację samych robót budowlanych przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. Za realizację inwestycji będzie odpowiadać zielonogórski oddział GDDKiA.

dwie umowy na realizację nowych dróg w zachodniopomorskim
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Szczecin

Nowa jakość na całej DK22 w województwie zachodniopomorskim

Na DK22 w województwie zachodniopomorskim powstaną łącznie cztery obwodnice w ramach Programu Budowy 100 obwodnic. Ale oprócz obwodnic planowana jest również przebudowa odcinków między nimi. W maju ogłoszono przetarg na przebudowę pierwszego z nich, Ostrowiec – Szwecja, o długości 3,5 km. W przygotowaniu są również odcinki szlakowe od granicy z województwem lubuskim do Wałcza (granica województwa – Człopa oraz Człopa – Wałcz z wyłączeniem obwodnicy Rusinowa). Dla tych odcinków, o łącznej długości 30 km, przygotowywane są projekty budowlane zakładające ich pełną przebudowę z podniesieniem nośności drogi do 11,5 ton/oś, przebudową skrzyżowań i budową ścieżek pieszo-rowerowych.

Program budowy 100 obwodnic na Pomorzu Zachodnim

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic, poza obwodnicą Rusinowa, znajduje się jeszcze osiem inwestycji na Pomorzu Zachodnim. W budowie jest obwodnica Gryfina w ciągu DK31 (zakończenie planowane w IV kwartale tego roku) oraz Szczecinka w ciągu DK20 (zakończenie planowane w II kwartale przyszłego roku). W lutym tego roku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szwecji w ciągu DK22.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 został opracowany projekt budowlany i w ubiegłym roku uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja planowana jest do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic (nowy węzeł łączący A6 z DK13).

Trwają przetargi na realizację obwodnic Wałcza na DK22 i Stargardu na DK20. Dla obwodnicy Wałcza jest już wybrany wykonawca, do podpisania umowy brakuje jeszcze zakończenia kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Z kolei dla obwodnicy Stargardu na wybór oferty najkorzystniejszej wpłynęło dowołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. W tym roku planowany jest przetarg na obwodnicę Złocieńca w ciągu DK20. Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22, która jako ostatnia ze wszystkich zachodniopomorskich inwestycji z Programu 100 obwodnic uzyskała decyzję środowiskową, będą prowadzone dalsze prace przygotowawcze.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl