Pod brukiem placu są pozostałości średniowiecznego kościoła. Wkrótce ruszą badania archeologiczne.

Do 28 Grudnia można składać oferty w przetargu na przeprowadzenie badań archeologiczno – architektonicznych oraz opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu Rynek Nowy. 

Przedmiot zamówienia

Celem przetargu jest wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi badania archeologiczno-architektonicznych reliktów kościoła św. Mikołaja wraz ze sprawozdaniem z badań i naukowym opracowaniem ich wyników w postaci szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.

Jak potwierdza Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków: „Podziemne relikty budynku wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego, po północnej stronie Ratusza Staromiejskiego. Na podstawie wyników badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów. Tym samym przywrócona zostanie historyczna funkcja placu – jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rynku staromiejskiego, uwzględniającego rozwiązania funkcjonalne i estetyczne dostosowane do zabytkowej przestrzeni„.

Badaniami ma zostać objęty teren wielkości około 1840 m2, w tym plac Rynek Nowy oraz część ulicy Panieńskiej. Oprócz badań wykonawca ma wykonać także pełną inwentaryzację odkrytych reliktów architektonicznych metodą skaningu laserowego 3D w dokładności umożliwiającej pełne rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń. Jego zadaniem będzie również opracowanie ekspertyzy stanu technicznego reliktów, a także podanie szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu zagospodarowania placu.

Zamówienie ma być wykonane do 310 dni od momentu podpisania umowy.

Co ciekawe, podczas badań na zostać zorganizowana wystawa plenerowa dotycząca dziejów kościoła św. Mikołaja i całego rynku Nowego w Szczecinie.

Więcej o przetargu można przeczytać TUTAJ 

„Cztery place Starego Miasta” – realizowany projekt Miasta Szczecin

Miasto Szczecin realizuje projekt, zgodnie z którym przebiega nie tylko zagospodarowanie bulwarów, ale również wyeksponowanie kluczowych zabytków, jak Stare Miasto, które ma zostać zintegrowane ze Śródmieściem i Międzyodrzem czy Łasztownią. Działania mają przyciągnąć turystów, a mieszkańcom miasta pozwolić spędzać czas w miejscu wolnym od wielkomiejskiego zgiełku. W tych miejscach priorytetem ma być ruch pieszych, a ograniczony ruch samochodowy i komunikacji miejskiej.

fot. materiały prasowe

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl