W piątek w siedzibie miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne nastąpiło otwarcie ofert, a ramowe warunki zamówienia, spełniły dwie oferty. Przypomnijmy, że NiOL przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 738 tys. zł brutto.

Weryfikacja ofert

Chęć wykonania Parkingowca zgłosiły dwie firmy, to:

  • Sveco Polska sp. z o.o. z Poznania w cenie 1.649.669 zł brutto, termin realizacji I etapu 30 dni, drugiego etapu 180 dni;
  • Maki Architekci sp. z o.o. z Krakowa w cenie 521.124 zł brutto, termin realizacji I etapu 40 dni, drugie etapu 180 dni.
stanowisko UM Szczecin w sprawie parkingowca
Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Komisja, która zajmuje się przetargiem, dokona teraz weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę wzięte zostaną konkretne kryteria oceny, zgodnie z którymi:

  • Kryterium I – waga 80 % – cena oferty,
  • Kryterium II – waga 10 % – termin realizacji I etapu,
  • Kryterium III -waga 10% – termin realizacji II etapu.

Przypomnijmy, że o Parkingowcu pisaliśmy już wielokrotnie, np. tu https://infoludek.pl/szczecin/miasto-przedstawia-swoje-stanowisko-w-sprawie-parkingowca-przy-trasie-zamkowej/. Sam projekt stworzenia parkingu pod Trasą Zamkową budzi wiele kontrowersji. Chodzi przede wszystkim o nie do końca spełnione potrzeby mieszkańców Szczecina oraz projekt, który nie wpisuje się w krajobraz miasta – w pobliżu znajduje się mnóstwo obiektów zabytkowych i kulturowych. Wizualizację Parkingowca udostępnialiśmy tu https://infoludek.pl/inwestycje/planowany-parkingowiec-wzbudza-kontrowersje-wizualizacje/.

list otwarty SRM w sprawie parkingowca przy Trasie Zamkowej
Trasa Zamkowa, Szczecin, źródło: fotopolska.eu

Debata nad odbudową urbanistyczną Podzamcza trwa już blisko 12 lat. Wydaje się jednak, że Miasto zaakceptowało już wszelkie projekty i nie zamierza odstąpić od ich realizacji. W tej sprawie Ruch Miejski opublikował nawet list otwarty, o którym wspominaliśmy https://infoludek.pl/szczecin/szczecinski-ruch-miejski-opowiada-listem-otwartym-na-stanowisko-miasta-w-sprawie-parkingowca-przy-trasie-zamkowej/.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl