Park im. Tadeusza Kościuszki ma być nową wizytówką Koszalina

Dzięki inwestycji w wysokości 5,4 mln zł koszaliński park ma stać się kulturalno-edukacyjno-rekreacyjnym sercem miasta.

Umowa dotycząca dofinansowania inwestycji ze środków unijnych została podpisana 30 marca 2018 roku w Koszalinie.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, celem planowanego przedsięwzięcia jest głównie zachowanie dziedzictwa kulturalnego oraz ochrona zasobów przyrodniczych. Na terenie parku o powierzchni 7,5 ha rosną takie gatunki drzew jak: lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, dęby szypułkowate, kasztanowce zwyczajne oraz graby pospolite. Pięć drzew jest pomnikami przyrody.

Prace obejmą m.in. wymianę nawierzchni alejek parkowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego i siedzisk tarasowych, utworzenie plenerowej czytelni, „Placu Pamięci” i ścieżki edukacji przyrodniczej, dzięki której m.in. uczniowie i przedszkolaki będą mogli odbywać plenerowe lekcje biologii.

Trasa oznakowana zostanie przez specjalnie umieszczone na szlaku kolorowych kamieni. Poruszać się po niej będzie można z pomocą audioprzewodników oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnych – wyjaśniał Piotr Jedliński, prezydent Koszalina.

Rewitalizacja parku ma zakończyć się do października br., a jej koszt jest szacowany na 5,4 mln zł (dofinansowanie unijne wyniesie 4 mln zł).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl