Pałac w Buku zostanie wyremontowany

Buk, gmina Przybiernów

Zabytkowy pałac w Buku, należący do Książnicy Pomorskiej, doczeka się remontu. Dyrektor Książnicy Lucjan Babolewski podpisał 24 sierpnia umowę z wykonawcą.

Pałac w Buku – bardzo cenny zabytek

Pałac pochodzi z epoki późnego renesansu. Należał pierwotnie do rodziny Flemingów, a od 1990 roku mieści się w nim biblioteka oraz ośrodek szkoleniowy. Jest to niezwykle cenny obiekt historyczny dla Pomorza Zachodniego.

 Remont – jakie prace zostaną wykonane?

W związku z pogarszającym się stanem technicznym wyłączono część budynku z użytkowania. Projekt prac zakłada m.in. wymianę konstrukcji drewnianej więźby i poszycia dachowego oraz ocieplenie poddadzą, aby historyczna budowa gmachu została zachowana. Planuje się także zakup schodołazu, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością będą miały zapewniony łatwy dostęp do obiektu. Dzięki pracom zapewnione zostaną również odpowiednie warunki do przechowywania cennych zbiorów bibliotecznych, a także realizacji oferty kulturowo-edukacyjnej i szkoleniowej. Część budynku zostanie udostępniona do zwiedzania, dzięki czemu podniesie się potencjał turystyczny i kulturowy makroregionu.

Koszt inwestycji to ok. 2 800 000 zł. Wykonawcą została firma Budownictwo Ogólne, Handel-Usługi Iwona Wielowieyska. Modernizację wesprze środkami unijnymi Urząd Marszałkowski kwotą 1 640 166,56 zł z funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  Oś Priorytetowa 4 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.1 „Dziedzictwo kulturowe”. Inwestycja zostanie także dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie kwotą 1 241 582,40 zł. Przewidywany czas wykonania inwestycji wynosi 270 dni.

Zobacz także:

Modernizacja pałacu w Buku będzie możliwa dzięki funduszom unijnym

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl