Otwarcie ronda na Energetyków [zdjęcia]

Już za parę dni będą duże zmiany przy ulicy Energetyków. Trwa tworzenie nowego układu drogowo-tramwajowego.

Otwarcie ronda

Od wtorku 26 lipca 2022 roku, Wykonawca chce wprowadzić czasową organizację ruchu. Planowane jest otwarcie ronda Portowców w ciągu ul. Energetyków i przekierowanie na nie ruchu kołowego. Zamknięte dla ruchu będą ulice Bulwar Gdański i Śląski na odcinku pomiędzy ul. Św. Floriana a Bytomską.

Rewolucje na torowisku

W niedzielę 31 lipca 2022 roku w związku z przebudową torowiska tramwajowego w ciągu ul. Energetyków, na czas zrealizowanie rozjazdów nakładkowych wstrzymany będzie ruch tramwajów na prawobrzeże. Wstrzymanie ruchu tramwajowego do godziny 12:00.

Działania na placu budowy

W ciągu ulicy Energetyków prace skupiają na przebudowie torowiska tramwajowego. Następnie roboty przeniosą się również na jezdnię ulicy Energetyków. Trzeba wykonać nową nawierzchnię. Realizowane są roboty brukarskie. Przebudowywana jest również ulica Celna. kontynuowane są prace sieciowe, częściowo wykonane zostały podbudowy pod nową nawierzchnię.

Informacje o inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Pracami objęte będą jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, tak aby w przyszłości przedłużyć linię tramwajową na Łasztownię. W sąsiedztwie trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Pracami objęte będą również sieci podziemne.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt prac ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
otwarcie ronda Energetyków
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl