Ostatni fragment obwodnicy Koszalina i Sianowa został udostępniony kierowcom

Ostatni, blisko 5-kilometrowy fragment obwodnicy Koszalina i Sianowa w województwie zachodniopomorskim został udostępniony kierowcom. Od 15 czerwca 2024 r. ruch tranzytowy w całości omija te miejscowości. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z funduszy UE w wysokości ok. 362 mln zł, przy całkowitej wartości projektu ok. 1,3 mld zł.

 – Droga ekspresowa S6 to jedna z najważniejszych inwestycji dla Pomorza Zachodniego, Pomorza Środkowego i Pomorza Gdańskiego. Stanowi główną oś komunikacyjną w relacji wschód-zachód i w niedługim czasie połączy Szczecin, Koszalin, Słupsk, Lębork z Trójmiastem. To trasa o bardzo dużym znaczeniu dla polskiej gospodarski, ale także szczególnie ważna dla ruchu turystycznego – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma 20,2 km długości. Od 2019 r. kierowcy korzystali już z części trasy o długości 12 km – od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód oraz z węzła Sianów Wschód. W lipcu ubiegłego roku została oddana do ruchu obwodnica Sianowa. Wraz z oddaniem ostatniego odcinka obwodnicy znacząco poprawi się komfort podróżowania, a także zmniejszą się uciążliwości dla mieszkańców miasta, związane z dużym ruchem pojazdów.

Obecnie ruch odbywa się jeszcze ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowej estakadzie, a udostępnienie drugiej nitki zaplanowano w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Konieczność przeprojektowania drogi

Podczas realizacji prac w ramach pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, na odcinku od węzła Koszalin Wschód do Sianowa o długości 7,9 km, natrafiono na odmienne od wcześniej stwierdzonych warunki gruntowo-wodne. Teren musiał zostać dodatkowo szczegółowo przebadany, między innymi przez Państwowy Instytut Geologiczny. Szczególnie trudna i skomplikowana budowa podłoża, z wieloma poziomami wodonośnymi z napiętymi zwierciadłami wód gruntowych uniemożliwiła wykonanie prac zgodnie z wcześniej opracowanym projektem budowlanym. Realizacja tego odcinka została w 2018 r. wyłączona z pierwotnego kontraktu i zlecono kompleksową aktualizację projektu budowlanego.

Nowe rozwiązania – estakada o długości 800 metrów

Efektem wykonywanych w latach 2019-2020 prac projektowych były zmiany w pierwotnych rozwiązaniach. Dotyczyły one zarówno technologii wzmocnień podłoża, ale przede wszystkim innego rozwiązania na przecięciu z linią kolejową Koszalin – Słupsk. Pierwotny projekt zakładał przejście drogi pod linią kolejową i wkopanie się w Górę Chełmską znajdującą się na wschód od Koszalina, gdzie w gruncie występuje woda pod ciśnieniem. Takie rozwiązanie nie było możliwe do realizacji, dlatego zdecydowano się na budowę estakady o długości 800 metrów nad obszarem o najbardziej skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych. Pod koniec 2020 r. został ogłoszony przetarg na dokończenie obwodnicy zgodnie ze zaktualizowanym projektem.

Umowa na dokończenie obwodnicy została podpisana w lipcu 2021 r. z konsorcjum, którego liderem jest firma Polbud Pomorze. Następnie ruszyły prace budowlane przy obwodnicy. Zakończenie całości prac przy obwodnicy nastąpi na początku sierpnia br.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Powstaje dalsza część S6 do Gdańska

W województwie zachodniopomorskim kierowcy mają obecnie do dyspozycji odcinek drogi ekspresowej S6 od Szczecina do Sianowa. W budowie są ponadto odcinki Sianów – Sławno i Sławno – Słupsk o łącznej długości 46 km. Trwają zarówno prace drogowe, jak i mostowe, rozpoczęło się wykonywanie podbudowy bitumicznej. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Trwa również budowa odcinków S6 w województwie pomorskim. Powstaje tu druga jezdnia obwodnicy Słupska oraz cztery odcinki realizacyjne od Słupska do Trasy Kaszubskiej. Ukończenie całej drogi ekspresowej S6 od Szczecina do Gdańska zaplanowano w I połowie 2026 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl