Opóźnienie na budowie Węzła Kijewo

GDDKiA wezwała wykonawcę rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo do poprawienia

GDDKiA wystosowała wezwanie do poprawienia zgodnie z subklauzulą 15.1 Warunków Kontraktu w celu wypełniania zobowiązań kontraktowych takich jak terminowa realizacja prac. Wezwanie jest związane z zaobserwowanym znacznym spowolnieniem robót przy rozbudowie węzła drogowego Szczecin Kijewo realizowanej przez firmę Energopol Szczecin S.A.

Zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót w ubiegłym miesiącu przy rozbudowie węzła miało pracować blisko 40 sztuk sprzętu i 61 pracowników. Bywały jednak dni, w których na placu budowy pracowało zaledwie kilku pracowników i 1-2 koparki. Nie są kontynuowane roboty przy budowie wiaduktu nad autostradą A6, nie jest wykonywana górna warstwa nasypu na łącznicach i dalsze roboty, które mogą i powinny być realizowane.
Opóźnienia w niektórych punktach w stosunku do zatwierdzonego Programu Robót sięgają ponad 70 dni. GDDKiA stwierdziła, że  zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi około 16 % przy upływie 61 % czasu jego trwania. Taka sytuacja stanowi zagrożenie dla terminowej realizacji inwestycji. Wykonawca został wezwany do wykonania określonych zakresów robót w ustalonych terminach. Wykonywanie zapisów Wezwania będzie kontrolowane na bieżąco.

Źródło: GDDKiA

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl