Ogłoszono przetarg na SKM Gocław

Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury Przystanku Gocław w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 14 stycznia 2022 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury drogowej w obrębie przystanku kolejowego – Szczecin Gocław. Prace budowlane obejmą w szczególności:

  • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych;
  • budowę fragmentu chodnika oraz wjazdu;
  • budowę parkingu dla rowerów Bike & Ride dla 8 stanowisk rowerowych.

Termin wykonania zamówienia wynosi 75 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego.

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl