Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na Witkiewicza

Od poniedziałku 15 czerwca w związku z pracami na ulicami Witkiewicza, wprowadzane będą zmiany w czasowej organizacja ruchu.

Na czas trwania prac przy budowie kanalizacji w pasie jezdni ul. Witkiewicza w kierunku ulicy św. Jana Bosko wykonany zostanie bypass umożliwiający poruszanie się pojazdów w kierunku św. Jana Bosko. Wykonawca deklaruje, że roboty na tym fragmencie potrwają do dnia 17 czerwca br.

Kolejne zmiany zostaną wprowadzone od dnia 17 czerwca br. W związku z budową kanalizacji na ulicy Witkiewicza przed skrzyżowaniem z ulicą Poniatowskiego, na czas wykonywania robót ruch pojazdów będzie się odbywać lewym pasem ruchu. Wykonawca deklaruje, że roboty na tym fragmencie potrwają do dnia 20 czerwca br.

Powyższe zmiany to elementy inwestycji jaką jest przebudowa ulic Twardowskiego i Witkiewicza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Przebudowa obejmuje modernizację nawierzchni jezdni ul. Twardowskiego, przebudowę chodników, oświetlenia. Na ul. Witkiewicza przebudowane zostaną chodniki. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja deszczowa.  Prace muszą być  skoordynowane z zadaniami realizowanymi w sąsiedztwie i prowadzenie prac etapami, zachowując co najmniej jeden ciągły dojazd do placu budowy inwestycji dotyczącej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl