Obwodnica Trzebiatowa otwarta!

Kierowcy mogą już korzytać z całej obwodnicy Trzebiatowa. Ostatni jej odcinek otwarto we wtorek, czyli 4 października 2022 roku w południe. Dla mieszkańców to większy komfort a turyści bezpiecznie dojadą do Trzebiatowa omijając zabytkowy rynek, albo sprawnie trafią na bałtyckie plaże. 

Jak przebiega obwodnica?

Nowy odcinek gotowej drogi ma 1,7 km długości. Na południu włączono go do ronda. Natomiast na północy miasta powstało nowe rondo w ciągu DW102. Dzięki temu obwodnica łączy dziś wszystkie trzy drogi wojewódzkie przechodzące przez Trzebiatów – 102, 103 i 109.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podkreśla, że: Ruch tranzytowy został wyprowadzony poza miasto. To ułatwienie dla zmotoryzowanych, bezpieczeństwo i mniej uciążliwości dla mieszkańców. Czystsze powietrze, ograniczenie hałasu.

Otwarcie obwodnicy

Uroczyste otwarcie obwodnicy miało miejsce przy nowym skrzyżowaniu. Brali w nim udział: przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu i miasta. Marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Tomasz Sobieraj, starosta gryficki Ryszard Chmielowicz, wiceburmistrz Trzebiatowa Grzegorz Olejniczak, dyrektor ZZDW Michał Żuber.

Historia inwestycji

Zlikwidowanie barier drogowych i tymczasowego oznakowania przebiegło błyskawicznie. Jednak cała inwestycja miała długą i zagmatwaną historię. Wykonawca projektu budowy tej drogi został wybrany na wiosnę 2015 roku. Niemal od razu prace zostały zawieszone ze względu na oprotestowanie planowanego od lat jej przebiegu. Natomiast trzecia część obwodnicy miała łączyć ze sobą dwa odcinki oddane do użytkowania w 2012 roku. Jednak założenie było takie, że miała ona odcinać od miasta dawne założenie parkowe zwane Królewskim Gajem.

O budowę drogi od lat starały władze samorządowe Trzebiatowa. To one opracowały koncepcję obwodnicy, którą później realizował ZZDW. Celem było ograniczenie ruchu w mieście, które jest węzłem komunikacyjnym aż trzech dróg wojewódzkich. Przez Trzebiatów prowadzi droga wojewódzka nr 102 Międzyzdroje-Kołobrzeg oraz droga wojewódzka nr 109  biegnąca z nadmorskiego Mrzeżyna do Płotów położonych przy trasie S6. Tu też kończy bieg droga wojewódzka nr 103 z Kamienia Pomorskiego. Ruch tranzytowy, w szczególności na trasie Międzyzdroje – Kołobrzeg, oraz dojazdowy do Mrzeżyna powodował, że latem to niewielkie miasto przeżywało komunikacyjny paraliż.

Marszałek Olgierd Geblewicz dodaje: Trochę to trwało, negocjacje nie były proste, ale wreszcie możemy się pochwalić, że dotarliśmy do końca drogi. Dzięki temu działaniu udrożnimy ruch nadmorski.

Podczas prac projektowych w końcu udało się osiągnąć kompromis, który polegał na przesunięciu prawie całego przebiegu obwodnicy poza teren spornego parku. Niemal, ponieważ obwodnica musiała wejść na skraj tego terenu. Na głębsze przesunięcie drogi nie zgodziło się wojsko, do którego należała sąsiednia działka.

Wreszcie zakończenie prac

Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj stwierdza, że: Kończymy przedsięwzięcie, które wymagało bardzo dużo wysiłku i determinacji, zarówno ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy w Trzebiatowie i ZZDW. Lokalizacja tej drogi okazała się największym problemem, mimo że gmina z dużym wyprzedzeniem przygotowała swój projekt koncepcyjny. Ale jak widać wszystkie problemy możemy i potrafimy rozwiązywać.  Cieszę się, że możemy już korzystać z bezpiecznego obejścia Trzebiatowa.

Teren, przez który przechodzi obwodnica jest w dużej części podmokły, wymagał kosztownej stabilizacji gruntów i rozwiązań zabezpieczających korpus drogi przed rozmywaniem. Zastosowaną technologią było palowanie podłoża przy użyciu pali przemieszczeniowych.

Wzdłuż drogi powstał ciąg pieszo-rowerowego, który dochodząc do parku, jest z obu stron przekierowany na jego teren.  Ścieżkę w parku wraz z całą infrastrukturą dla rowerzystów zbuduje samodzielnie Gmina Trzebiatów.

W projekcie znalazły się elementy małej architektury, między innymi wiata dla rowerzystów przy stawie Łabędzim. Gmina kończy właśnie procedurę przetargową.

Koszty inwestycji

Zakończony właśnie ostatni odcinek obwodnicy kosztował blisko 26,2 mln zł, z czego roboty budowlane 23,3 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – ma wynieść prawie 23,8 mln zł. Wykonawcą prac była firma Strabag Sp. z o.o.

Dwa wybudowane wcześniej odcinki obwodnicy Trzebiatowa realizowano w ramach RPO województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-13. Kosztowały łącznie blisko 31 milionów złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 21 milionów.

Łącznie drogowe obejście Trzebiatowa zrealizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich kosztowało 57 mln zł. Dofinansowanie z funduszy UE wynosi ok. 45 mln złotych.

obwodnica Trzebiatowa
Fot. UM WZ
obwodnica Trzebiatowa
Fot. UM WZ
obwodnica Trzebiatowa
Fot. UM WZ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl