Obwodnica Pyrzyc powinna powstać do 2026 roku

13:19
Fot. Zdjęcie ilustracyjne

Ponad 7,5 km nowej drogi, która będzie omijać miasto od zachodu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, poprawi transport lokalny i bezpieczeństwo. Przetarg na dokumentację tej inwestycji został już ogłoszony. Jeśli etap projektowy będzie przebiegał bez zakłóceń, to budowa obwodnicy Pyrzyc zacznie się w 2024 roku. Bardzo dużym wyzwaniem jest finansowanie tego ważnego projektu. Jego wartość szacowana na 82 mln. Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi tylko 30 mln zł.

Co wchodzi w skład inwestycji?

Zadanie o nazwie „Budowa obejścia m. Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119” to 7,6 km obwodnicy, która poprowadzona będzie na zachód od miasta. Powstanie bypass starej trójki (kiedyś DK3, dziś DW 119), który będzie łączył również dwie inne drogi wojewódzkie – DW 106 (ze Stargardu) i DW 122 (kierunek Banie, Krajnik Dolny). Takie poprowadzenie drogi będzie miało bardzo korzystny wpływ na jakość obsługi ruchu lokalnego, poprawi bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych, jak również poprawi komfort życia mieszkańców Pyrzyc. Tysiące pojazdów, w tym ciężarówki, będą omijały centrum miasta.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz wspomina o tym, że: Doskonale wiemy, jak wielką uciążliwość dla mieszkańców Pyrzyc stanowi przebieg drogi kiedyś krajowej, a dzisiaj wojewódzkiej przez samo serce miasta. To średnio 16 tysięcy pojazdów, które przejeżdżają przez Pyrzyce każdego dnia. Dlatego idea budowy obwodnicy Pyrzyc jest nam bliska. I wspieramy ją. Rozpoczęliśmy od prac koncepcyjnych, dzisiaj zlecamy opracowanie dokumentacji.

A Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc, tłumaczy, że: Obwodnica Pyrzyc to konieczność. Wynika ona z faktu ogromnego natężenia ruchu, przede wszystkim dużego ruchu samochodów ciężarowych kierujących się z trasy S3, które jadą w kierunku Szczecina, Stargardu, Choszczna, i też wzrostu liczby samochodów osobowych. Tworzą się korki, zatory, które powodują utrudnienia komunikacyjne w mieście. Przejazd z ulicy na ulicę jest naprawdę trudny. Do tego dochodzi hałas. Natężenie ruchu też powoduje oczywiście degradację infrastruktury, wpływa na budynki znajdujące się przy ulicy i przede wszystkim obiekty zabytkowe, trzynastowieczne mury obronne, baszty, bramy

Wcześniejsze problemy komunikacyjne w Pyrzycach

Ostatni Generalny Pomiar Ruchu, w latach 2020/2021, wykazał, że przez Pyrzyce przejeżdża średnio 16 tys. pojazdów na dobę. Przed otwarciem S3  ta średnia wynosiła ponad 18 tysięcy. Ponad 10 procent to samochody ciężarowe. Największe strumienie pojazdów przejeżdżają w kierunku północ – południe, do centrum miasta oraz w stronę Lipian i Myśliborza.

Analizy ZZDW pokazują, że na odcinkach dróg wojewódzkich, z których ruch przekierowany zostanie na obwodnicę, dochodziło do tej pory do prawie 40 kolizji rocznie, w tym do wypadków śmiertelnych. Eksperci ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mówią o tym, że przy głównej drodze przecinającej Pyrzyce jest wiele obiektów użyteczności publicznej (szkoły, szpital, kościół, instytucje kultury) Skierowanie tranzytu na obwodnicę zmniejszy zatory i w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo. Nowa droga usprawni dojazd do zakładów przemysłowych oraz do osiedli znajdujących się wokół miasta.

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową o szerokości 7 metrów, z poboczami 1,25 m. Na obu końcach obwodnicy mają być ronda.

Dyrektor ZZDW wspomina o tym, że:  ZZDW przygotował wstępnie trzy warianty obwodnicy, z których już wybrano jeden docelowy. Różnice w tych koncepcjach dotyczyły głębokości odsunięcia obwodnicy od miasta oraz punktu jej włączenia do DW 106, czyli ulicy Stargardzkiej. Wybrano włączenie w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w kierunku Brzezina. Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenie poprawy widoczności i bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, które znajduje się w łuku drogi i na wzniesieniu.

Obwodnica Pyrzyc
Fot. UM WZ

Ogłoszono już przetarg

Przetarg, w którym ma zostać wybrany wykonawca dokumentacji jest już ogłoszony. Oferty można składać do 8 lutego 2022 roku. Na prace projektowe i przeprowadzenie procedur administracyjnych zaplanowano 16 miesięcy. Rozpoczęcie budowy to wiosna 2024, a zakończenie – jesień 2026 r.

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska komentuje: Rok 2024, w stosunku do lat, które czekaliśmy na tę obwodnicę, to jest tak naprawdę za chwilę.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 30 mln złotych. Koszty budowy we wniosku złożonym do Ministerstwa Infrastruktury to około 60 mln zł. Wiadomo, że będzie to wyższa kwota z powodu inflacji i rosnących cen produktów. Może to być nawet 82 mln zł.

Marszałek Olgierd Geblewicz podsumowuje, że: Zadeklarowane przez rząd polski wsparcie w wysokości 30 milionów złotych to już dzisiaj znacznie mniej niż 50 procent wartości zadania. Dlatego największym wyzwaniem będzie to, żeby znaleźć dodatkowe źródła finansowania, czy to po stronie rządowej, czy w funduszach unijnych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl