Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10 – wspólny projekt GDDKiA i samorządu

GDDKiA podpisało porozumienie z miastem Szczecin dotyczące wspólnego przygotowywania i wykonania obwodnicy Mierzyna o długości około 4,8 km w ciągu DK10. Nowa droga w połowie swojej długości będzie biegła przez Szczecin. Tutaj za drogi odpowiedzialny jest Prezydent Miasta. Właśnie dlatego inwestycja musi być prowadzona razem GDDKiA i samorząd.

Co jest w porozumieniu?

W porozumieniu znalazły się zasady współpracy przy pracach przygotowawczych. W najbliższym czasie GDDKiA zamierza ogłosić przetarg na sporządzenie dokumentacji dla tego zadania. Obwodnica Mierzyna będzie jednym z najważniejszych dojazdów dla przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6.

Pierwszy etap, czyli przygotowanie

Zawarcie porozumienia z samorządem będzie miało rację bytu tylko za sprawą zatwierdzenia pod koniec listopada 2021 roku Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury. Pierwszy etap to prace przygotowawcze. Inwestycja ma już wydaną w 2014 roku decyzję środowiskową. Z tego względu konieczne jest jeszcze wykonanie projektu budowlanego. W dalszej kolejności planowane jest otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wszystkie te czynności są potrzebne, żeby zachować ważność decyzji środowiskowej. Upływa ona w 2024 roku.

Około połowa długości obwodnicy znajduje się na obszarze miasta Szczecin i na podobnym poziomie jest określony podział kosztów opracowania dokumentacji pomiędzy GDDKiA i miastem. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę po wydaniu decyzji ZRID zostaną wypłacane przez każdą ze stron porozumienia we własnym zakresie. W obszarze miasta Szczecin przez samorząd, a poza obszarem miasta przez GDDKiA. Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji robót będą określone na dalszym etapie.

Dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina w stronę granicy polsko-niemieckiej, biegnie przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze każdego dnia, w godzinach szczytu, są korki. Na połączeniu DK10 z ZOS zostanie stworzony węzeł Dołuje, który będzie jednym z najważniejszych połączeń z centrum Szczecina.

Biegnąca obecnie przez Mierzyn DK10 nie może obsłużyć dodatkowego ruchu. Z tego względu potrzebny jest nowy przebieg tej drogi. Zapewni on odpowiedni dojazd do obwodnicy Szczecina. Inwestycja zostanie zrealizowana łącznie z ZOS.

Nowa trasa ominie Mierzyn od północy

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu, przy centrum handlowym. Ten pierwszy fragment o długości ponad 200 metrów, znajduje się na terenie miasta Szczecin. Następnie trasa będzie przebiegała w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten fragment o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie znajdzie się na terenie Szczecina i będzie podążała w kierunku zachodnim. Częściowo będzie przechodziła przez tereny ogródków działkowych. Na połączeniu z ulicą Nasienną będzie rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dobiegnie do węzła Dołuje. Ten ostatni element będzie pod nadzorem GDDKiA.

Obwodnica Mierzyna
Fot. GDDiK
Obwodnica Mierzyna
Fot. GDDiK
Obwodnica Mierzyna
Fot. GDDiK

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl